SkaMik Wellfighter - Moen Marin

SkaMik avlusning

SkaMik Wellfighter

SkaMik Wellfighter er en rimelig, kompakt og skalerbar avlusningsenhet som setter fiskevelferd og effekt i fokus. Systemet er designet for bruk ombord på brønnbåter i kombinasjon med ferskvannsbehandling, og har vært i drift siden sommeren 2020 med meget gode resultater.

Størrelsen og kompaktheten på Wellfighter-systemet gir mange muligheter der andre systemer ofte er for plasskrevende. Wellfighter er et modulbasert og skalerbart system for å gi den fleksibiliteten man ønsker. Kapasiteten per enhet er 50t/time.

Wellfighter er designet for bruk ombord på brønnbåter for å redusere holdetid og effektivisere prosessen ved ferskvannsbehandling. Holdetid i ferskvann ved kombinasjonsavlusning med Wellfighter er i snitt 2 timer, før fisken losses fra brønn og avluses på lavt trykk gjennom Wellfighter. Systemet er i dag i full drift på fem nye brønnbåter i Norge.

Avlusningsteknologien er meget godt dokumentert og utprøvd, og baserer seg på SkaMik 1.5-metodikken.

SkaMik Wellfighter er designet med prioritet på enkel tilgang til driftskritiske komponenter, enkelt vedlikehold og nedvask:

Wellfighter
 • Kompakt enhet som tar lite dekksplass
 • Skalerbart system for ønsket kapasitet
 • Uttrekkbare kassetter for enkel rengjøring og servicetilgang
 • Integrerte løftepunkter i hver enhet
 • Inspeksjonsluke i bakkant for tilgang til rist
Nøkkelfunksjoner
 • Reduserer holdetiden i ferskvann betraktelig ved bruk ombord på brønnbåt – snitt 2 timer
 • Høy avlusningseffektivitet – 95 – 100%
 • Rette løp, skånsom fordeling, god plass – skånsomt for fisken
 • Dokumentert system og metode
 • Alle brønnbåtoperasjoner kan kombineres med spyling på lavt trykk, ingen ekstra håndtering av fisken
 • Høy kapasitet per time, effektivisering av behandling og brønnbåten som ressurs

Ta kontakt for visning av SkaMik Wellfighter i drift, kontaktinformasjon øverst til høyre på siden.

«Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne har vært svært gode. De melder om høy avlusningseffekt og god fiskevelferd. Fisken settes umiddelbart på foring etter behandling».

Gudbrand Sørheim, Daglig leder Oppdretternes Miljøservice AS

SkaMik Wellfighter – Kapasitet på avbildet oppsett 300 tonn per time