Avlusning

SkaMik 1.5

Basert på erfaringer og konkrete resultater fra installasjoner i operativ drift – med mer enn én million tonn avluset laks, har vi gjennomført en rekke prosjekter for å utvikle morgendagens løsning for ikke-medikamentell og kjemikaliefri avlusing av laks.

Resultatene taler for seg selv. Gjennom fullskalaforsøk og ordinær drift er det dokumentert at SkaMik 1.5 fjerner så å si all lakselus – uavhengig av lusestadium!

SkaMik 1.5 leverer markedets høyeste effekt (95% i 2018 og 2019 p.t) ved mekanisk avlusning.

SkaMik 1.5 er utviklet for å tilfredsstille oppdretternes strenge krav til fiskevelferd, lav dødelighet, effektivitet og lønnsomhet under avlusingsoperasjoner.

SkaMik 1.5 har ingen bruk eller utslipp av kjemikalier, 100 % oppsamling og destruering av lus, redusert smittepress og mindre spredning av resistente luse­populasjoner.

Fisk
SONY DSC
SkaMik1.5 bidrar til optimal behandling og god fiskevelferd
  • Markedets beste resultater på mekanisk avlusing, gode resultater og god fiskevelferd
  • Tilpasset fisk i alle størrelser
  • Tilnærmet 100% effektiv oppsamling av lakselus
  • Stor kapasitet: inntil 100 tonn pr. time pr. SkaMik 1.5
  • Flere enheter kan parallell kobles for ytterligere økning av kapasiteten
  • 100 prosent medisin- og kjemikaliefri – null resistens!
  • Lite tap av tilvekst, kort sulteperiode og fisken spiser umiddelbart etter avlusningen
  • Punkt-avlusing, som innebærer at du kan opprettholde produksjonen samtidig som enkeltmerder ved lokaliteten behandles.

Med SkaMik 1.5 er bruken forenklet og avlusingseffekten vesentlig forbedret. God fiskevelferd og lav dødelighet

Svein Andorsen, Ellingsen Seafood AS