SkaMik 1.5 - Moen Marin

Avlusning

SkaMik 1.5

Basert på erfaringer og konkrete resultater fra installasjoner i operativ drift – med mer enn én million tonn avluset laks, har vi gjennomført en rekke prosjekter for å utvikle morgendagens løsning for ikke-medikamentell og kjemikaliefri avlusing av laks.

Resultatene taler for seg selv. Gjennom fullskalaforsøk og ordinær drift er det dokumentert at SkaMik 1.5 fjerner så å si all lakselus – uavhengig av lusestadium!

SkaMik 1.5 leverer markedets høyeste effekt (95% i 2018 og 2019 p.t) ved mekanisk avlusning.

SkaMik 1.5 er utviklet for å tilfredsstille oppdretternes strenge krav til fiskevelferd, lav dødelighet, effektivitet og lønnsomhet under avlusingsoperasjoner.

SkaMik 1.5 har ingen bruk eller utslipp av kjemikalier, 100 % oppsamling og destruering av lus, redusert smittepress og mindre spredning av resistente luse­populasjoner.

Fisk
SONY DSC
SkaMik1.5 bidrar til optimal behandling og god fiskevelferd
  • Markedets beste resultater på mekanisk avlusing, gode resultater og god fiskevelferd
  • Tilpasset fisk i alle størrelser
  • Tilnærmet 100% effektiv oppsamling av lakselus
  • Stor kapasitet: inntil 100 tonn pr. time pr. SkaMik 1.5
  • Flere enheter kan parallell kobles for ytterligere økning av kapasiteten
  • 100 prosent medisin- og kjemikaliefri – null resistens!
  • Lite tap av tilvekst, kort sulteperiode og fisken spiser umiddelbart etter avlusningen
  • Punkt-avlusing, som innebærer at du kan opprettholde produksjonen samtidig som enkeltmerder ved lokaliteten behandles.

«For oss i arbeidet mot lus er SkaMik viktig. Det er et verktøy som fungerer bra, både når vi måler effekt mot ulike typer lus og stadier – og videre ikke minst hensyntar fiskevelferd»

Bjørn Gillund, Veterinær og kvalitetssjef i SinkabergHansen AS

«Med SkaMik 1.5 er bruken forenklet og avlusingseffekten vesentlig forbedret. God fiskevelferd og lav dødelighet»

Svein Andorsen, Ellingsen Seafood AS