SkaMik 1.5 - Moen Marin

Avlusning

SkaMik 1.5

Basert på erfaringer og konkrete resultater fra installasjoner i operativ drift – med mer enn én million tonn avluset laks, har vi gjennomført en rekke prosjekter for å utvikle morgendagens løsning for ikke-medikamentell og kjemikaliefri avlusing av laks.

Resultatene taler for seg selv. Gjennom fullskalaforsøk og ordinær drift er det dokumentert at SkaMik 1.5 fjerner så å si all lakselus – uavhengig av lusestadium!

SkaMik 1.5 er utviklet for å tilfredsstille oppdretternes strenge krav til fiskevelferd, lav dødelighet, effektivitet og lønnsomhet under avlusingsoperasjoner.

SkaMik 1.5 benytter kun rent, kaldt sjøvann. Noe som gir redusert smittepress og mindre spredning av resistente luse-populasjoner.

Fisk
SONY DSC
SkaMik 1.5 bidrar til optimal luse behandling og god fiskevelferd
  • Gode resultater og god fiskevelferd
  • Tilpasset fisk i alle størrelser
  • Stabil lav dødelighet ved bruk av SkaMik 1.5 avlusningssystem. Akutt dødelighet fra 0,05 – 0,014%. Lav dødelighet to uker etter behandling.
  • Tilnærmet 100% effektiv oppsamling av lakselus
  • Skalerbar kapasitet – modulbasert system fra 100 t/t og opp
  • 100 prosent medisin- og kjemikaliefri, 100% rent kaldt sjøvann – null resistens!
  • Lite tap av tilvekst, kort sulteperiode og fisken spiser umiddelbart etter avlusning
  • Punkt-avlusing, som innebærer at du kan opprettholde produksjonen samtidig som enkeltmerder ved lokaliteten behandles.

«For oss er Skamik en del av løsningen i vår behandlingsstrategi mot Lus. I godt planlagte operative prosesser sikrer den ikke bare god effekt, men også god fiskevelferd«

Bjørn Gillund, Veterinær og kvalitetssjef i SinkabergHansen AS

«Med SkaMik 1.5 er bruken forenklet og avlusingseffekten vesentlig forbedret. God fiskevelferd og lav dødelighet»

Svein Andorsen, Ellingsen Seafood AS
SkaMik 1.5 installert ombord Moen Marin NW2411 – Kapasitet på avbildet oppsett er 150 tonn/time.
Båtnavn: Coastal Server