SkaMik 1.5 - Moen Marin

SkaMik avlusning

SkaMik 1.5

Resultatene taler for seg selv. SkaMik 1.5 avlusning fjerner dokumentert så å si all lakselus – uavhengig av lusestadium, uten å gå på bekostning av fiskevelferden.

SkaMik avlusningssystem bidrar til optimal lusebehandling og god fiskevelferd
  • Fiskevelferd i fokus, dokumentert lav påkjenning for fisken
  • Stabil lav dødelighet, 0,05 – 0,014%.
  • Tilpasset fisk i alle størrelser – laks og ørret
  • 95-100% effektiv fjerning av all lus
  • Tilnærmet 100% effektiv oppsamling av lakselus
  • Skalerbar kapasitet – modulbasert system fra 100 t/t og opp
  • Medisin- og kjemikaliefri, 100% rent kaldt sjøvann – null resistens!
  • Lite tap av tilvekst, fisken spiser umiddelbart etter avlusning

Systemet er utviklet for å tilfredsstille oppdretternes strenge krav til fiskevelferd, lav dødelighet, effektivitet og lønnsomhet under avlusingsoperasjoner.

SkaMik 1.5 benytter kun rent, kaldt sjøvann. Noe som gir redusert smittepress og mindre spredning av resistente luse-populasjoner.

Bedømming av fiskevelferd ved SkaMik 1.5. Ingen lus
SkaMik 1.5 er godt dokumentert av flere uavhengige tredjeparter

«For oss er Skamik en del av løsningen i vår behandlingsstrategi mot Lus. I godt planlagte operative prosesser sikrer den ikke bare god effekt, men også god fiskevelferd«

Bjørn Gillund, Veterinær og kvalitetssjef i SinkabergHansen AS
SkaMik 1.5 installert ombord Moen Marin NW2411 – Kapasitet på avbildet oppsett er 150 tonn/time.
Båtnavn: Coastal Server

«Med SkaMik 1.5 er bruken forenklet og avlusingseffekten vesentlig forbedret. God fiskevelferd og lav dødelighet»

Svein Andorsen, Ellingsen Seafood AS

Se også Moen Marins nyeste produkt innenfor avlusning; SkaMik Wellfighter rs500.