Wellfighter RS500 - Moen Marin

SkaMik avlusning

Wellfighter RS500

SkaMik Wellfighter RS500 er resultatet av en kontinuerlig prosessforbedring og et tett samarbeid med oppdrettere langs kysten. Her er kompromissløst design, fleksibilitet, høy effekt og fiskehelse satt i førersetet.

Wellfighter RS500 sikrer med sitt unike design en skånsom og effektiv fjerning av lakselus i alle stadier. Enheten er dimensjonert og designet for å kunne levere markedets råeste kapasitet per enhet. I tillegg kan enhetene enkelt dupliseres etter behov. Hver enhet har en integrert vannavsiler og fire avlusingslinjer, som er utformet for å ivareta fiskevelferden både før og etter avlusing.

DN500 innløp, enkel og modulær installasjon gjør WF RS500 til en game changer. Lusen fjernes fra fisken med velkjent og skånsom spylemetodikk, med stor mengde vann og lavt trykk. WF RS500 er designet for å operere som stand-alone unit, så vel som flere typer kombinasjonsavlusinger.

WF RS500 har integrert kjemikalieavspyling, som sikrer at ingen kjemikalier fra behandling kommer i sjøen. Systemet gir høy fleksibilitet for både reder og oppdretter, og leveres med et integrert vaskesystem for å opprettholde effektivitet og biosikkerhet.

 • DN500 innløp – kobles direkte på fiskeførende rør fra/til brønn
 • Plasseffektiv og enkel montasje, krever lite dekksplass
 • Skånsom fordeling og spyling av fisken, stor mengde vann på lavt trykk
 • Allsidig system som Stand-alone eller i kombinasjonsbehandling
  – Ferskvann, sjøvann, termisk, badebehandling
 • Integrert vaskesystem for enkelt og effektivt renhold
 • Kapasitet opp til 200 tonn per time
 • Vannavsiling og avluser integrert i samme enhet
 • Oppsamling av all lus og prosessvann
 • Videreutviklet, velkjent spylemetodikk fra SkaMik
 • Enheten har integrert kjemikalieavspyling

Kontakt oss for mer informasjon.

Se også andre avlusningsprodukter fra SkaMik, som SkaMik Wellfighter.