Om Oss - Moen Marin

Om Oss

Moen Marin er i dag verdens største leverandør av arbeidsfartøy til havbruksindustrien. Vi ønsker å bruke denne posisjonen til å vise vei innenfor bærekraftig utvikling av næringen.

Selv om sjømatsproduksjon gir et lavt klimaavtrykk sammenlignet med andre proteinkilder, har også vår bransje et stort forbedringspotensial. Moen Marin jobber for å redusere dette avtrykket ytterligere.

Denne strategien har ført til at vi har gått fra å levere vårt første hybridfartøy i 2019, til å kun levere hybridfartøy i 2022. Vi utvikler nå næringens første hydrogendrevne arbeidsbåt i samarbeid med Midt-Norsk Havbruk og Moen Gruppen. Vi tilbyr også løsninger for å gjøre om dieseldrevne arbeidsbåter til el-hybrider.

November 2019 ble Scale AQ eneeier av Moen Marin AS. Scale AQ er resultatet av 40 års erfaring, og består av Steinsvik, Aqualine, AquaOptima, Pan Logica. Nå er også Moen Marin en del av teamet. Sammen ønsker vi gjøre hverdagen enklere for oppdrettere ved å tilby en komplett portfolio av produkter og tjenester til havbruksnæringen.

Med vår felles erfaring og unike sammensetning av produkter og tjenester er målet vårt å være en av verdens ledende leverandører til havbruksnæringen. Vårt hovedkvarter befinner seg i Trondheim, og vi har avdelingskontor langs hele norskekysten. Totalt 27 avdelinger i 11 ulike land.

Maritim ekspertise

Moen Marin er fortellingen om hvordan godt håndverk, klokskap, kunnskap og dristige valg har gjort Moen Marin til en ledende aktør på arbeidsbåter og servicefartøy til fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Vår dokumenterte og erfaringsbaserte kompetanse har bygd det Moen Marin som i dag er kjent for høy kvalitet, effektive leveranser og muligens et av verdens beste ettermarked!

Moen Marin utvikler morgendagens maritime løsninger i tett samarbeid med våre leverandører og kunder.

Fremtiden er elektrisk

Moen Marin sto bak en elektrisk revolusjon, da verdens største fiskefartøy med hybridelektrisk framdrift ble presentert under LofotFishing 2019.

MS Angelsen Senior, hjemmehørende i Lofoten, er utviklet med norsk kompetanse basert på idéene til rederiet Hans Angelsen og Sønner AS.

Hør Tekfisks podcast

Moen Marins verft er KIWA-sertifisert i henhold til
ISO 9001 og ISO 14001. Dette sikrer høy kvalitet på tjenestene og minimal påvirkning av miljøet.

Vår nybyggvirksomhet blir løpende revidert i henhold til kvalitetssystemer (ISO 9001) sertifisert av DNV.