Fartøy - Moen Marin

Fartøy

Fremtiden er elektrisk!

I 2022 elektrifiserer vi Moen Marin-båtene. Alle modeller kommer standard som plug-in-hybrider!

Få jobben gjort – effektivt og på din måte. Størst på arbeidsbåter til havbruksnæringen. I front for elektrifisering av yrkesfartøy.

Innovasjoner basert på 100 års maritim erfaring.

«Enova kan gi økonomisk støtte til dem som investerer i el-/hybridbåter. Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt, men er begrenset til 40 prosent av merkostnaden for store virksomheter, og 50 prosent for små og mellomstore virksomheter. Investeringsstøtten skal brukes til innkjøp av konkrete fysiske installasjoner eller tiltak, og batterier skal inngå som del av prosjektet». Mer info på enova.no.