Hydrogenbåt - Moen Marin

Hydrogenbåt

Hydrogen som rekkeviddeforlenger på ditt fartøy

Moen Marin er bransjens største på nybygg av havbruksfartøy og med erfaringene fra pilotprosjektet Pilot-E, står vi klare til å skreddersy hydrogendrevet fremdrift med kundens behov.

Hydrogen som rekkeviddeforlenger tilbyr en rekke fordeler, inkludert nullutslipp av klimagasser, betydelig reduserte driftskostnader og lavere støyforurensing. Dette gir et bedre arbeidsmiljø for mannskapet om bord, og bidrar til å begrense selskapets miljøavtrykk. Vår satsing på hydrogen som drivstoff er et skritt i retning av en grønnere fremtid for oppdrettsnæringen og den maritime industrien som helhet. Med denne teknologien vil våre fartøy kunne operere mer effektivt og miljøvennlig, uten å gå på kompromiss med ytelse eller pålitelighet.

Vi i Moen Marin er stolte av å fortsette vår satsning på hydrogen-hybride fartøy. Høsten 2024 åpner Enova neste runde på støtteprogrammet ‘Hydrogen I Fartøy’ med støttesats opptil 80% av merkostnaden! I samarbeid med kunde, designere og leverandører er vi i stand til å drifte det beste prosjektet.

Pilot E-båten er en røkterbåt katamaran, og vil være en hydrogen-elektrisk hybrid, med et batteri på 276 kWh i tillegg til de fire hydrogentankene. Samtidig vil det også være installert en brenselcelle med kapasitet på 145 kW. Båten vil bunkre 120 kilo hydrogen ca én gang i uka. Og bunkringen tar under 20 minutter. Dette fartøyet er en nullutslippsbåt og vil ha potensiale for en reduksjon på 300 tonn CO2e-utslipp per år. Pilot-E er realisert i samarbeid med Moen Verft og Marin Design, og med støtte av Enova, og vil være verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt til havbruk.

Les mer om Pilot E-båten her: Pilot-E – verdens første hydrogendrevne arbeidsfartøy – Moen Marin

Ta kontakt med CBDO Mariell Ulla Toven for informasjon om Pilot-E eller interesse for hydrogen i dine fartøy!