Enskrogs - Moen Marin

Enskrogs

Høy komfort, praktiske løsninger og god teknisk kvalitet gjelder for alle våre båter. Enskrogsbåter er arbeidsbåter som spenner fra mindre lokalitetsbåter til større servicebåter for ankerhåndtering og sleping. Alle modeller kan også leveres med el-hybrid framdrift, se blant annet under Elektrisk.