Finansiering - Moen Marin

Finansiering

Finansiering

Moen Marin har som mål å finne fram til fleksible finansieringsløsninger som er tilpasset kundens behov.

Gjennom vår finansieringspartner, Moen Ship Management, kan du leie i kortere eller lengre perioder, i motsetning til hva ordinære leasingavtaler åpner for.

I forhold til å kjøpe båt eller utstyr, reduserer leieavtaler kapitalbindingen. Dermed kan du frigjøre ressurser til vekst eller andre prioriterte utviklings- og forbedringsoppgaver.

Ved leie har du samme mulighet til å skreddersy fartøy og utstyr, som når du kjøper. Fartøyene blir levert med servicepakker som gir deg ekstra trygghet og sikkerhet mot driftsstans.

Kontakt oss for finansieringsløsninger som passer for deg.