Finansiering

Finansiering

Moen Marin har som mål å finne fram til fleksible finansieringsløsninger som er tilpasset kundens behov.

Hos oss kan du leie i kortere eller lenger perioder, i motsetning til hva ordinære leasingavtaler åpner for.

I forhold til å kjøpe båt eller utstyr, reduserer leieavtaler kapitalbindingen. Dermed kan du frigjøre ressurser til vekst eller andre prioriterte utviklings- og forbedringsoppgaver.

I dialog med deg finner vi den finansieringsløsningen som gjør at du får den båten eller utstyret som din virksomhet har behov for.

Lars Mælen, adm. dir. Moen Ship Management

Ved leie har du samme mulighet til å skreddersy fartøyer og utstyr, som når du kjøper. Du har også muligheten til å leie nyere, brukte fartøyer på korte eller lengre avtaler. Utleiefartøyene er uansett bygget i Moen Marin-systemet med samme høye standard og blir levert med servicepakker som gir deg ekstra trygghet og sikkerhet mot driftsstans.

Hos oss kan du blant annet leie:

  • Singel hull lokalitetsbåt – hybrid eller konvensjonell
  • Katamaran servicefartøy – hybrid eller konvensjonell
  • Fiskebåt – hybrid eller konvensjonell
  • Avlusingsutstyr – Skamik 1.5 og Wellfighter
  • Mekon ringvasker
  • Fôrflåter

Kontakt oss for løsninger som passer for deg.