ePower - Moen Marin

ePower

Moen Marin ePower-system er levert av ZEM AS, og består av batteriløsningen eBox og powerbanken eContainer.

eContainer fra Moen Marin er en mobil og fleksibel powerbank i container, som kan fraktes om bord i båten og plasseres på land. Med eContainer kan du lade hvor du vil og når du vil.

Kutt tomgangskjøring, drivstoffkostnader og CO2-utslipp med batteriløsningen eBox. Med ettermontering av eBox kan du gjøre alle dine dieseldrevne arbeidsbåter om til elektriske hybrider.