SkaMik avlusning - Moen Marin

SkaMik avlusning

SKAMIK TAR LUSA!

Vi tilbyr innovative, skånsomme og effektive avlusningverktøy fra SkaMik.

Våre verktøy har dokumentert høy effekt og god fiskevelferd. SkaMik 1.5 og SkaMik Wellfighter er innovative systemer som leverer gode resultater og bidrar preventivt ved å redusere behovet for antall avlusninger i Norge og utlandet.