SkaMik Rognkjeksutskiller - Moen Marin

SkaMik avlusning

SkaMik Rognkjeksutskiller

Som den første maskinen av sitt slag, sørger Rognkjeksutskiller fra SkaMik for en effektiv utskilling og tilbakeføring av rognkjeks ved avlusing. Med økende kostnader og høy bruk av rensefisk, er det avgjørende å behandle rensefisken på en måte som hensyntar både fiskevelferd og økonomi.

Rognkjeksutskiller fra SkaMik er en kombinert vannavsiler og rensefiskutskiller som sørger for en skånsom og effektiv utsortering av nytteverdig rensefisk under avlusingsoperasjoner. Rensefisken skilles ut fra matfisken i rognkjeksutskilleren og sendes enten tilbake til merd eller samles opp i eget reservoar for videre transport.

Gjennom tett samarbeid og utvikling sammen med norske oppdrettere har vi utviklet et system som er fleksibelt, skalerbart og som gir full operasjonell kontroll. Rongnkjeksutskilleren er i tillegg designet for enkelt vedlikehold, renhold og installasjon. Rognkjeksutskilleren kan monteres på de aller fleste avsilertyper, bygges på mål og lar seg enkelt ettermontere på eksisterende anlegg.

  • Leveres i stedstilpasset utførelse, skreddersydd etter dine behov
  • Helix-ruller i støpt polyuretan for skånsom behandling av fisk
  • Trinnløs kapasitetsjustering av Helix-ruller
  • Justerbare maskeåpninger for effektiv sortering
  • Trinnløst justerbare sikkerhetsventiler forhindrer klemskader
  • Fjernbetjening av turtall og spaltebredde
  • Tilpasset kjente avsilertyper
  • Lavt energibehov
SkaMik Rognkjeksutskiller – Installert ombord på nytt avlusningsfartøy 2022