eBox: Batteriløsning for ettermontering - Moen Marin

ePower

eBox: Batteriløsning for ettermontering

Kutt ned på tomgangskjøring, drivstoffkostnader og CO2-utslipp! Med eBox, en avansert powerbank, kan du enkelt gjøre alle dine dieseldrevne arbeidsbåter om til elektriske hybrider.

Selv om arbeidsbåter med hel- eller hybrid-elektriske fremdriftssystemer har begynt å bli vanlige innen havbruksnæringen, kjører fortsatt en betydelig andel av flåten på diesel. Ved å utnytte strøm fra eBox kan du nå redusere tomgangskjøringen betraktelig på lokalitet og nattligge.

eBox er typegodkjent av DNV og kan trygt plasseres ute på dekk. Den kompakte powerbanken tar minimalt med plass og finnes i to versjoner:

  • 90 kWh: 0,80m x 0,96m x 2,35m (LxBxH), vekt 1200 kg
  • 180 kWh: 1,10m x 0,97m x 2,35m (LxBxH), vekt 1800 kg

Systemet er også skalerbart, slik at du kan montere flere eBox om bord dersom behovet for arbeidsstrøm øker.

Ved å erstatte tomgangskjøring med strøm kan de mest vanlige dieseldrevne arbeidsbåtene redusere CO2-utslippene med hele 300 tonn per år.

Denne overgangen til elektrifisering gir også flere fordeler, som bedre arbeidsforhold for mannskapet med betydelig redusert eksos, støy og vibrasjoner. I tillegg vil den vanligste typen arbeidsbåt kunne spare mellom 20 000 og 30 000 liter diesel årlig ved å elektrifisere arbeidet på stedet.

eBox-systemet produseres av den anerkjente norske teknologibedriften ZEM AS fra Høvik.

ZEM (Zero Emission Mobility) er spesialister på å bygge robuste batteri- og drivlinjeløsninger ved å integrere de nyeste komponentene fra markedets beste leverandører.

ZEM AS er også produsenten bak Moen Marins powerbank eContainer, som tilbyr enda større kapasitet og lar deg lade elektriske og hybrid-elektriske fartøy hvor som helst og når som helst.

ZEM har i mange år hatt et tett samarbeid med DNVs batterieksperter, og har også hovedkontor hos DNV på Høvik. ZEM har bidratt til både DNVs batteriregler, retningslinjer for installasjon av marine batterisystemer og introduksjonskurs for bruk av batterier om bord i skip. I tillegg er ZEM rådgivningspartner for DNV og norske myndigheter på sikkerhet i batteriinstallasjoner.

Etterspørselen etter bærekraftige løsninger øker stadig. Økt bruk av elektrisk kraft fra fornybare energikilder er fremtiden for havbruksnæringen. Forbrukerne forventer mer klimavennlig matproduksjon og stadig økende bærekraftige praksiser. I tillegg vil det komme flere regulatoriske krav.

Sjømat Norge har som mål å elektrifisere hele havbruksnæringen innen 2030. Dette ville potensielt redusere næringens årlige CO2-utslipp med 300 000 tonn – tilsvarende utslippet fra 180.000 biler.idsbåter med helelektrisk eller hybridelektrisk fremdriftssystem er på full fart inn i havbruksnæringen, men en stor andel av flåten går fortsatt på diesel. Med strøm fra eBOX, er det mulig å redusere tomgangskjøringen ute på lokalitetene.

Den kompakte powerbanken tar lite plass, den måler bare 2,1 m x 0,75 m x 0,72 m. eBOX er sertifisert av DNV og kan plasseres ute på dekk. Én slik eBOX lagrer 66 kWh, og vil normalt kunne forsyne hydraulikkaggregatet i 6-7 timer.

Systemet er dessuten skalerbart: Det er mulig å montere flere eBOXer om bord, dersom det er behov for mer arbeidsstrøm.

Ved å bytte ut tomgangskjøring med strøm, vil den mest utbredte typen dieseldrevne arbeidsbåter redusere CO2-utslippet med 300 tonn i året.

En annen gevinst er bedre arbeidsforhold for mannskapet: eksos, støy og vibrasjoner reduseres kraftig.

Den tredje gevinsten er redusert dieselforbruk. Den mest utbredte typen arbeidsbåt kan kutte 20.000-30.000 liter i året ved å elektrifisere arbeidet ute på lokalitetene.

Produseres av ZEM AS

eBOX-systemet produseres av den norske teknologibedriften ZEM AS fra Høvik. ZEM (Zero Emmission Mobility) bygger robuste batteri og drivlinje-løsninger ved å integrere state-of-the-art-komponenter fra de beste leverandørene i markedet.

ZEM AS produserer også Moen Marins powerbank eCont

ZEM har i mange år hatt et tett samarbeid med DNVs batterieksperter, og har også hovedkontor hos DNV på Høvik. ZEM har bidratt til både DNVs batteriregler, retningslinjer for installasjon av marine batterisystemer og introduksjonskurs for bruk av batterier om bord i skip. I tillegg er ZEM rådgivningspartner for DNV og norske myndigheter på sikkerhet i batteriinstallasjoner.

Moen Marin tilbyr også en større powerbank, eCont , som lar deg lade elektriske og hybridelektriske fartøy hvor du vil og når du vil.

Markedet forventer mer bærekraft

Mer bruk av elektrisk kraft, fra fornybare energikilder – dette er fremtiden for oss i oppdrettsbransjen. Forbrukerne forventer mer klimanøytral mat og enda mer bærekraftig produksjon, og det vil komme flere regulatoriske krav.

Sjømat Norge har som mål at havbruksnæringen skal bli elektrifisert innen 2030.

Det kan i så fall redusere næringens årlige CO2-utslipp med 300.000 tonn
– tilsvarende utslippet fra 180.000 biler.