eBox: Batteriløsning for ettermontering - Moen Marin

ePower

eBox: Batteriløsning for ettermontering

Kutt ned på tomgangskjøring, drivstoffkostnader og CO2-utslipp! Med eBox batteriløsning kan du enkelt gjøre alle dine dieseldrevne arbeidsbåter om til elektriske hybrider.

Arbeidsbåter med helelektriske eller hybridelektriske fremdriftssystemer har blitt langt mer vanlig innenfor havbruksnæringen. Likevel kjører fortsatt en betydelig andel av flåten på diesel. Ved å utnytte strøm fra eBox kan du nå redusere tomgangskjøringen betraktelig, både på lokalitet og nattligge.

eBox batteriløsning er typegodkjent av DNV og kan trygt plasseres ute på dekk. Den kompakte powerbanken tar minimalt med plass og finnes i to versjoner:
  • 90 kWh: 0,80m x 0,96m x 2,35m (LxBxH), vekt 1200 kg
  • 180 kWh: 1,10m x 0,97m x 2,35m (LxBxH), vekt 1800 kg

Systemet er også skalerbart, slik at du kan montere mer enn én eBox om bord dersom behovet for arbeidsstrøm øker.

Ved å erstatte tomgangskjøring med strøm, kan den vanligste typen dieseldreven arbeidsbåt redusere CO2-utslippet sitt med hele 300 tonn per år.

Denne overgangen til elektrifisering gir også flere fordeler, som bedret arbeidsforhold for mannskapet, med betydelig redusering av eksos, støy og vibrasjoner. I tillegg vil den vanligste typen arbeidsbåt kunne spare mellom 20 000 og 30 000 liter diesel årlig ved å elektrifisere arbeidet på lokasjon.

eBox og bærekraft

Etterspørselen etter bærekraftige løsninger øker stadig. Økt bruk av elektrisk kraft fra fornybare energikilder er fremtiden for havbruksnæringen. Forbrukerne forventer mer klimavennlig matproduksjon og stadig økende bærekraftige praksiser. I tillegg vil det komme flere regulatoriske krav.

Sjømat Norge har som mål at hele havbruksnæringen skal være elektrifisert innen 2030. Dette ville potensielt redusere næringens årlige CO2-utslipp med 300 000 tonn – tilsvarende utslippet fra 180.000 biler. Arbeidsbåter med helelektrisk eller hybridelektrisk fremdriftssystem er på full fart inn i havbruksnæringen, selv om en stor andel av flåten fortsatt går på diesel. Med strøm fra eBox, er det mulig å redusere tomgangskjøringen ute på lokalitetene.

eBox-systemet produseres av den anerkjente norske teknologibedriften ZEM AS fra Høvik.

ZEM (Zero Emission Mobility) er spesialister på å bygge robuste batteri- og drivlinjeløsninger ved å integrere de nyeste komponentene fra markedets beste leverandører.

Moen Marin tilbyr også en større powerbank produsert av ZEM; eContainer, som lar deg lade helelektriske og hybridelektriske fartøy hvor du vil og når du vil.

ZEM har i mange år hatt et tett samarbeid med DNVs batterieksperter, og har også hovedkontor hos DNV på Høvik. ZEM har bidratt til både DNVs batteriregler, retningslinjer for installasjon av marine batterisystemer og introduksjonskurs for bruk av batterier om bord i skip. I tillegg er ZEM rådgivningspartner for DNV og norske myndigheter på sikkerhet i batteriinstallasjoner.