eBox Powerbank - Moen Marin

Utstyr

eBox Powerbank

eBOX: batteriløsning for retrofit

Kutt tomgangskjøring, drivstoffkostnader og CO2-utslipp; med powerbanken eBOX kan du gjøre alle dieseldrevne arbeidsbåter om til el-hybrider.


Arbeidsbåter med helelektrisk eller hybridelektrisk fremdriftssystem er på full fart inn i havbruksnæringen, men en stor andel av flåten går fortsatt på diesel. Med strøm fra eBOX, er det mulig å redusere tomgangskjøringen ute på lokalitetene.

Den kompakte powerbanken tar lite plass, den måler bare 2,1 m x 0,75 m x 0,72 m. eBOX er sertifisert av DNV og kan plasseres ute på dekk. Én slik eBOX lagrer 66 kWh, og vil normalt kunne forsyne hydraulikkaggregatet i 6-7 timer.

Systemet er dessuten skalerbart: Det er mulig å montere flere eBOXer om bord, dersom det er behov for mer arbeidsstrøm.

Ved å bytte ut tomgangskjøring med strøm, vil den mest utbredte typen dieseldrevne arbeidsbåter redusere CO2-utslippet med 300 tonn i året.

En annen gevinst er bedre arbeidsforhold for mannskapet: eksos, støy og vibrasjoner reduseres kraftig.

Den tredje gevinsten er redusert dieselforbruk. Den mest utbredte typen arbeidsbåt kan kutte 20.000-30.000 liter i året ved å elektrifisere arbeidet ute på lokalitetene.

Produseres av ZEM AS

eBOX-systemet produseres av den norske teknologibedriften ZEM AS fra Høvik. ZEM (Zero Emmission Mobility) bygger robuste batteri og drivlinje-løsninger ved å integrere state-of-the-art-komponenter fra de beste leverandørene i markedet.

ZEM AS produserer også Moen Marins powerbank eCont

ZEM har i mange år hatt et tett samarbeid med DNVs batterieksperter, og har også hovedkontor hos DNV på Høvik. ZEM har bidratt til både DNVs batteriregler, retningslinjer for installasjon av marine batterisystemer og introduksjonskurs for bruk av batterier om bord i skip. I tillegg er ZEM rådgivningspartner for DNV og norske myndigheter på sikkerhet i batteriinstallasjoner.

Moen Marin tilbyr også en større powerbank, eCont , som lar deg lade elektriske og hybridelektriske fartøy hvor du vil og når du vil.

Markedet forventer mer bærekraft

Mer bruk av elektrisk kraft, fra fornybare energikilder – dette er fremtiden for oss i oppdrettsbransjen. Forbrukerne forventer mer klimanøytral mat og enda mer bærekraftig produksjon, og det vil komme flere regulatoriske krav.

Sjømat Norge har som mål at havbruksnæringen skal bli elektrifisert innen 2030.

Det kan i så fall redusere næringens årlige CO2-utslipp med 300.000 tonn
– tilsvarende utslippet fra 180.000 biler.