Pilot-E - verdens første hydrogendrevne arbeidsfartøy - Moen Marin

Nyheter

Pilot-E – verdens første hydrogendrevne arbeidsfartøy

Verdens første hydrogendrevne arbeidsfartøy er snart klar for å settes i drift.

I samarbeid med Moen Verft og Marin Design, og med støtte av Enova, har vi vært med på å bygge verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt til havbruk.

Med støtten vi har fått gjennom Pilot-E-programmet, vil hydrogenbåten være klar til drift allerede i Q2 2024. Da skal fartøyet bunkre 120 kilo hydrogen i til sammen fire tanker fra Hexagon. Båten er av typen katamaran, og vil være en hydrogen-elektrisk hybrid, med et batteri på 276 kWh i tillegg til de fire hydrogentankene. Samtidig vil det også være installert en brenselcelle fra ZEM AS, med kapasitet på 145 kW. Dette fartøyet vil være en nullutslippsbåt og vil ha potensiale for en reduksjon på 300 tonn CO2e-utslipp per år.

SalMar er også en del av konsortiet og er de som skal ta i bruk og drifte fartøyet.

Samtidig som fartøyet har vært under bygging, har det også blitt etablert et pilotanlegg på Kråkøya i Nærøysund, hvor det vil bli brukt vann- og vindkraft for å produsere hydrogen. Anlegget, som er etablert av NTE og H2 Marine, vil fungere som «ladestasjon» for hydrogenfartøyet – i tillegg til å være et anlegg for produksjon, lagring og bunkring av grønt hydrogen. Dette banebrytende prosjektet er en stor milepæl for havbruksnæringen, og drar oss i riktig retning i en tid hvor innovative, bærekraftige løsninger som dette vil være helt nødvendige. Med kun fem hydrogenknutepunkt nasjonalt, hvorav anlegget på Kråkøya vil være det eneste lagt opp for maritim bruk, er vi altså med på oppstarten av et helt nytt marked.