Åpenhetsloven - Moen Marin

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal hjelpe bedrifter med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester.

Moen Marin arbeider aktivt med å innrette seg etter de kravene og forventningene Åpenhetsloven stiller. Vi er i gang med å gjennomføre våre aktsomhetsvurderinger. Disse ønsker vi å integrere i eksisterende arbeid rundt vurderinger av egen drift, byggeprosjekt, leverandører og forretningspartnere.

De aller fleste av Moen Marin sine leverandører har kontorer i Norge. Dette gjelder alt fra leverandører av fremdriftsløsning, motorer, batteri og automasjonsløsninger til leverandører av teknologi og utvikling. For å kunne levere 30-40 fartøy i året er vi tilknyttet samarbeidsverft flere steder i verden. Disse bygger skrogene og utformer fartøyene med større komponenter fra Norge, og mindre deler og utstyr fra sitt leverandørnettverk lokalt eller internasjonalt. Ettersom Åpenhetsloven stiller forventninger om vurderinger gjennom hele verdikjeden, vil dette kreve at vi også samarbeider med våre leverandører for å kartlegge og vurdere deres verdikjede.

I Moen Marin jobber vi etter en overordnet prosess som ser slik ut:
Hva gjør vi så i praksis?

Krav om etterlevelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har alltid vært en del av våre innkjøpsprosesser, og dette arbeidet har blitt spisset i 2023.

Med en stor leverandørbase gjør vi løpende risikovurderinger som hjelper oss å prioritere hvilke selskap vi fokuserer på. Vi har derfor etablert et strukturert leverandøroppfølgingsprogram. Alle våre ca. 400 leverandører vurderes på et overordnet nivå opp mot fire kriterier:

  • kjøpsverdi
  • geografi
  • leveranserisiko
  • prioriterte produktområder

Basert på denne vurderingen vil utvalgte leverandører motta et omfattende selvevalueringsskjema der de må dokumentere viktige områder som styringsprinsipper, HSEQ, bærekraftsarbeid og hvilke prosesser de jobber etter i sin verdikjede.

Svarene blir evaluert og den enkelte leverandør får en risikoprofil. Avhengig av risikoprofil iverksettes tilpasset oppfølging hvor vi enten kan kreve ytterligere dokumentasjon eller gjennomføre særskilte tiltak og mer detaljert oppfølging.

Moen Marin stiller allerede kontraktsfestede krav til sine mest kritiske leverandører på en rekke sosiale forhold. Disse kravene innbefatter menneskerettigheter og oppfølging av sosiale forhold fra leverandørene våre, både internt og eksternt.

Vi vil alltid etter beste evne svare opp alle spørsmål jamfør informasjonsplikten i Åpenhetsloven. Ved spørsmål rundt Åpenhetsloven, ta kontakt her: apenhetsloven@moenmarin.no