Sobit Silo volumkontroll - Moen Marin

Fôrluker

Sobit Silo volumkontroll

Silo volumkontroll er en valgfri modul til Moen Sobit Fôrlukesystem, som gir et enkelt, sikrere og bemanningsfritt mottak av fôr på alle typer fôrflåter. Med Silo volumkontroll får du sanntids overvåking av siloinnhold og all siloaktivitet på flåten, uansett hvor du er.

 • Presise målinger av fôrnivå, -temperatur, -fuktighet i den enkelte fôrsilo
 • Full styring av silo innhold (inn/ut-flyt) med statistikkfunksjon for benchmarking
 • Viser sanntids siloaktivitet
Silo sett gjennomskåret

Moen Sobit systemet har fjernstyrte siloluker og silo volumkontrollskannere. Systemet er robust og funksjonelt, utviklet og testet sammen med oppdrettsnæringen.

Moen Sobit system – Innhold

 • Elektronisk/automatisk åpning og lukking av lukene
 • Fylling av fôr kan foretas uten at flåtens personell er til stede på flåten
 • Helautomatisk styring fra enheter som viser all nødvendig informasjon, f.eks. fra trådløs håndholdt fjernkontroll (visuell
  overvåking), eller fra PC eller trådløst nettbrett (land/kontor) via internett (WIFI, 3G/4G eller ICE-net) eller flåtens intranett
 • Kameramodul for visuell overvåking (via internett eller flåtens intranett)
 • Systemet arbeider som ”stand-alone”, uavhengig av generator. Det drives av to batterier som mottar ladning.
 • Ventilasjonsfunksjon – lukene kan låses i åpen stilling – fra 10– 100%

Se også Sobit Fôrlukesystem