Sobit fôrluker - Moen Marin

Fôrluker

Sobit fôrluker

Moen Sobit Fôrluker gir et enklere, sikrere og bemanningsfritt mottak av fôr på alle typer fôrflåter.

Silo sett gjennomskåret
Sobit Silo volumkontroll

Moen Sobit systemet består av fjernstyrte siloluker og silo volumkontrollskannere. Systemet er robust og funksjonelt, utviklet og testet sammen med oppdrettsnæringen.

Sammen med Sobit Silo volumkontroll er det også enkelt å få nøyaktige tall på hvor mye fôr det er i hver silo til enhver tid, se historikk på fôrmengde for alle siloer og få digitale rapporter fra fôrbåt etter fylling, direkte inn i systemet.

Moen Sobit Fôrluker – system – innhold

 • Elektronisk/automatisk åpning og lukking av lukene
 • Full styring av åpning/lukking av luker, overvåking av nøyaktig fôrnivå, -tempera tur, -fuktighet i hver silo
 • Full styring av silo innhold (inn/ut-flyt) med statistikk funksjon for benchmarking
 • Viser sanntids siloaktivitet
 • Fylling av fôr kan foretas uten at flåtens personell er til stede på flåten
 • Helautomatisk styring fra enheter som viser all nødvendig informasjon, f.eks. fra trådløs håndholdt fjernkontroll (visuell
  overvåking), eller fra PC eller trådløst nettbrett (land/kontor) via internett (WIFI, 3G/4G eller ICE-net) eller flåtens intranett
 • Kameramodul for visuell overvåking (via internett eller flåtens intranett)
 • Systemet arbeider som ”stand-alone”, uavhengig av generator. Det drives av to batterier som mottar ladning.
 • Ventilasjonsfunksjon – lukene kan låses i åpen stilling – fra 10– 100%

Montasje og installasjon

 • Utstyret kan tilpasses alle eksisterende fôrflåter og siloløsninger med kun enkle ombygninger på stedet
 • Gamle lukedeksler vil i de fleste tilfeller erstattes av nye toppluker – sveisearbeid unngås
 • Effektiv montering på lokasjon, ingen stopp i drift på flåten mens montering pågår

HMS

 • Ingen tunge løft, håndteres ved bruk av minimal fysisk kraft (ved manuell åpning)
 • Lukeåpning 90 cm over dekk eliminerer sjansen for å falle ned i siloen
 • Utformingen forhindrer kraftig vind i å påvirke lukens posisjon i åpen tilstand eller under fylling
 • Automatisk rapportering av eventuelle feil i systemet

Teknisk

 • Utstyret er produsert i høykvalitets materialer for bruk i det maritime miljøet
 • Det er lagt stor vekt på god tilgang for vedlikehold og service
 • Service-kit med alle nødvendige deler inkludert i leveransen