Sobit Fôrlukesystem - Moen Marin

Fôrluker

Sobit Fôrlukesystem

Moen Sobit Fôrlukesystem med Silo volumkontroll bidrar til et enklere, sikrere og bemanningsfritt mottak av fôr på alle typer fôrflåter. Sobit systemet gir deg full kontroll på all siloaktivitet på flåten, og leverer sanntidsovervåkning av siloinnholdet til enhver tid, uansett hvor du er.

Moen Sobit-systemet består av fjernstyrte siloluker og silo volumkontrollskannere. Systemet er robust og funksjonelt, utviklet og testet sammen med oppdrettsnæringen.

Systemet gjør det enkelt å få nøyaktige tall på hvor mye fôr det er i hver silo til enhver tid. Du kan også se historikk på fôrmengde for alle siloer, og få digitale rapporter fra fôrbåt etter fylling, direkte inn i systemet.

Moen Sobit Fôrlukesystem – Innhold

 • Elektronisk/automatisk åpning og lukking av lukene
 • Full styring av åpning/lukking av luker, overvåking av nøyaktig fôrnivå, -temperatur, -fuktighet i hver silo
 • Full styring av silo innhold (inn/ut-flyt) med statistikk funksjon for benchmarking
 • Viser siloaktivitet i sanntid
 • Fylling av fôr kan foretas uten at flåtens personell er til stede på flåten
 • Helautomatisk styring fra enheter som viser all nødvendig informasjon, f.eks. fra trådløs håndholdt fjernkontroll (visuell overvåkning), eller fra PC eller trådløst nettbrett (land/kontor) via internett (WIFI, 3G/4G eller ICE-nett) eller flåtens intranett
 • Kameramodul for visuell overvåkning (via internett eller flåtens intranett)
 • Systemet arbeider som ”stand-alone”, uavhengig av generator. Det drives av to batterier som mottar ladning.
 • Ventilasjonsfunksjon – lukene kan låses i åpen stilling – fra 10–100%

Montasje og installasjon

 • Utstyret kan tilpasses alle eksisterende fôrflåter og siloløsninger med kun enkle ombygninger på stedet
 • Gamle lukedeksler vil i de fleste tilfeller erstattes av nye toppluker – sveisearbeid unngås
 • Effektiv montering på lokasjon, ingen stopp i drift på flåten mens montering pågår

HMS

 • Ingen tunge løft, håndteres ved bruk av minimal fysisk kraft (ved manuell åpning)
 • Lukeåpning 90 cm over dekk eliminerer sjansen for å falle ned i siloen
 • Utformingen forhindrer kraftig vind i å påvirke lukens posisjon i åpen tilstand eller under fylling
 • Automatisk rapportering av eventuelle feil i systemet

Teknisk

 • Utstyret er produsert i høykvalitets materialer for bruk i det maritime miljøet
 • Det er lagt stor vekt på god tilgang for vedlikehold og service
 • Service-kit med alle nødvendige deler inkludert i leveransen