Service og Support - Ettermarked - Moen Marin

Service

Service og Support – Ettermarked

— VI VIL VÆRE BEST PÅ ETTERMARKED!

Moen Marin er markedsleder på arbeidsbåter til havbruksnæringen. Vi har også som mål å være best på service og ettermarked: oppfølging av kundene etter at fartøyet er overlevert.

Inne i Moen Marins service- og support-senter i Trondheim åpner serviceingeniør Emil Meland et interaktivt verdenskart på skjermen sin. Norskekysten er full av grønne prikker. Prikkene ligger også blant annet langs kysten av Nord-Amerika, Storbritannia og Island.

— Dette kartet viser hvor fartøyer som Moen Marin har levert til kundene befinner seg akkurat nå. Hvis jeg klikker på en prikk, kan jeg se alle data fra sensorene om bord. Grønn farge betyr at alt er ok, forklarer Emil Meland.

Blir prikken lilla, betyr det at båteieren eller sensorene i fartøyet, har meldt inn en sak som må følges opp.

Lettere for kunden

Med mLINK, Moen Marins digitale plattform for drifts-, vedlikeholds- og sikkerhetsstyring, kan ingeniørene som jobber i ettermarked fange data fra fartøyene; data som gjør det mulig å optimalisere drivstofforbruk og vedlikehold, oppdage problemer før de oppstår, bestille deler og utbedre feil.

Båteierne bruker mLINK til å finne nødvendig dokumentasjon, bestille deler og få rådgiving.

— mLINK systematiserer og effektiviserer oppfølgingen av kundene. All kommunikasjonen mellom oss lagres i mLINK, og gjør det lettere for de som bruker båtene å bestille deler og få rådgiving fra oss, uansett hvor de befinner seg i verden, sier Eivind Furu Høydal, som er leder for Service & Support i Moen Marin.

Båteiere og brukere kan sende inn bilder og video via mLINK, og all dialog med Moen Marins support-senter går gjennom denne applikasjonen. Det reduserer behovet for e-post fram og tilbake og effektiviserer kommunikasjonen.

Les mer om mLINK her

Tempo og læring

Det er mulig å ringe til ettermarked-teamet, og slik kommer det fortsatt til å være, men Moen Marin er overbevist om at digital kundeoppfølging via mLINK er mer effektivt enn telefon. Da kan de nemlig håndtere flere saker samtidig, og det går enda raskere å finne løsninger. Tempo har høy prioritet, for enhver driftsstans kan bli kostbar for kundene.

— Vi hadde nylig en sak hvor et problem ble innrapportert klokka 06.26 om morgenen. Klokka 09.30 sto vi på Værnes lufthavn, klare til å sende den rette reservedelen til Spania, der fartøyet lå ved kai, forteller Emil Meland.

En annen viktig oppgave for Service & Support-avdelingen er å forbedre Moen Marins produkter.

— Systematisk behandling av tilbakemeldinger som vi får fra brukerne, bidrar til læring i prosjektavdelingen vår, og sørger for kontinuerlig forbedring av båtene våre, forteller Eivind Furu Høydal.

Proaktiv brukerstøtte

Moen Marins kundeløfte er å utvikle morgendagens maritime løsninger. Havbruksflåten er i ferd med å elektrifiseres, og fartøyene utstyres med mer avansert teknologi og programvare. Dette innebærer at Service & Support-avdelingen i Moen Marin stadig oftere kan løse problemer på samme måte som i IT-bransjen; via fjern-support.

Sensorer, data og plattformen mLINK Cloud forsterker og forbedrer oppfølgingen av kundene. Moen Marin bruker avansert programvare til å analysere data fra fartøyene.

– Målet er å tilby proaktive tjenester, i stedet for reaktive. Dataene forteller oss hva som er tilstanden på utstyret, slik at vi kan utbedre før feil oppstår, forteller Emil Meland.

En annen gevinst for kundene er proaktiv rådgiving. Med data fra fartøyene kan support-teamet i Moen Marin blant annet fortelle kundene hvordan de kan redusere drivstoffkostnader.