Kurs og opplæring - Moen Marin

Service

Kurs og opplæring

Grunnleggende kompetanse hos mannskap på vedlikehold og operasjon av båt og utstyr øker driftssikkerhet og levetid på utstyr. Med enkle grep kan man spare store kostnader og øke operasjonell sikkerhet. Vi har etablert kurspakker slik at mannskap og teknisk ansvarlige får økt forståelse for vedlikehold og praktisk bruk av båt. Dere bestemmer selv hvor kurset skal avholdes.

Kurspakker

Vi tilbyr to kurspakker som er tilpasset behovet til redere og eiere av service- og røkterbåter innen oppdrettsnæringen:

  1. Grunnleggende vedlikehold
    1. Modul I: Motor, fremdrift og styring
    2. Modul II: Hydraulisk utstyr
    3. Modul III: Styrhus, navigasjon og kommunikasjon
  2. Praktisk bruk av båt og sikkerhetsutstyr

Kurspakkene er laget for målgruppen mannskap og tekniske ledere, men kan tilpasses etter behov. Kunden skal i utgangspunktet stille båt til rådighet.