mLink - komplett plattform for driftsstyring - Moen Marin

Digital

mLink – komplett plattform for driftsstyring

mLINK er en komplett skybasert plattform for driftsstyring i havbruk- og fiskerinæringa. Løsningen gir selskapet full kontroll på alle nivå, fra enkeltutstyr og opp til konsernnivå. mLINK ivaretar dokumentasjon, vedlikehold, mannskapsstyring, risiko- og sikkerhetsstyring og live monitorering. mLINK kan integreres mot andre systemer for datautveksling og datainnsamling, og gir muligheter til avanserte dataanalyser og beslutningsstøtte. Alltid tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil – uansett hvor du er.

Skreddersydd for havbruk- og fiskerinæringa

Få full oversikt. mLINK er en skybasert plattform for driftsstyring i havbruk- og fiskerinæringa.

Logg inn i mLINK

Funksjonalitet for båter, sjøanlegg, fôrflåter, landanlegg, generelt utstyr og lagerstyring

mLINK er tilgjengelig for ulike typer installasjoner som fartøy for havbruk og fiskeri , sjøanlegg , RAS-anlegg, lager og generelt utstyr. mLINK tilfredsstiller RSR 17-2016 og NYTEK-2015/NS 9415:2009

Brukervennlighet i fokus

mLINK er kjent for høy brukervennlighet og lav brukerterskel. Systemet er fleksibelt og lett å konfigurere slik at det dekker brukerens ulike behov. Programmet er utviklet av sjøfolk – i samarbeid med sjøfolk.

mLINK er tilgjengelig for både PC-, nettbrett og mobil. Man kan selv skifte språk mellom norsk og engelsk.

Vi valgte mLINK fordi det er veldig brukervennlig – hvem som helst kan bruke det

Brian Slupphaug, AquaGen

Optimaliserer drift og forebygger ulykker

mLINK ivaretar alle krav i sikkerhetsforskriften fra Sjøfartsdirektoratet og NYTEK. Målet er alltid å forebygge ulykker og uønskede hendelser. Med sikkerhetsmodulen har du vedlikehold, dokumenter, mannskapsoversikt, prosedyrer og risikostyring samlet på samme plass – tilgjengelig i lomma.

Kostnadseffektivisering og rapportering

Med mLINK effektiviserer du vedlikeholdsoppgavene, slik at kostnadene drives ned. Du kan generere rapporter for videre analyser og driftsoptimalisering og få tilgang til dashboards som gir deg øyeblikkelig oversikt over status.

God driftsoppfølging og brukerstøtte

Vi tilbyr god og effektiv kundesupport med alt fra mLINK kurs og brukerstøtte til kurs, rådgiving og tilpasning av vedlikehold for utstyr og båt.

Offline-funksjon

Med mLINKs offline-funksjonalitet kan du jobbe uten nettilgang. Alle data kan lagres lokalt og synkroniseres med skyløsningen når nettforbindelse gjenopprettes.

Overvåkning

Med mLINK installert kan du, hvor som helst og når som helst, se tilstanden på anlegget ditt ved å integrere sensordata og alarmer. Du kan ta ut rapporter senere for å se nærmere på anleggs-historikken. Kom igang raskt – Vi leverer utstyr som enkelt kan installeres slik at du umiddelbart får dataene fra dine fasiliteter rett opp i skyen.

Avansert analyse og dashboards

Med modulen mLINK Analytics kan du få avanserte analyser basert på innsamlet data og visning i tilpassede dashboards som gir deg øyeblikksoversikt fra konsernnivå og ned til fasilitetesnivå.

Integrasjon og tilpassing

Vi tilbyr integrasjon mot andre systemer og effektiv levering av brukerstyrte tilpasninger.

Etablering av optimalt vedlikehold

For mye å gjøre? Moen Marin innehar kompetanse på vedlikehold og kan gjøre jobben med å etablere et optimalt vedlikehold for deg.