mLINK - komplett plattform for driftsstyring - Moen Marin

Digital

mLINK – komplett plattform for driftsstyring

mLINK er en komplett skybasert plattform for drifts-, vedlikeholds- og sikkerhetsstyring i havbruk- og fiskerinæringa. Løsningen gir selskapet full kontroll på alle nivå, fra enkeltutstyr og opp til konsernnivå. mLINK ivaretar dokumentasjon, vedlikehold, mannskapsstyring, avvikshåndtering, risiko- og sikkerhetsstyring og byr på live monitorering. mLINK kan integreres mot andre systemer for datautveksling og datainnsamling, og gir muligheter til avanserte dataanalyser og beslutningsstøtte. Alltid tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil – uansett hvor du er.

mLINK som integrert del av alle båtleveranser

Alle våre båter levers nå med mLINK – ferdig oppsatt optimalisert vedlikeholdsprogram og elektronisk dokumentasjon som en integrert del av båtleveransen. mLINK Monitor er også en del av standard båt-leveranse.

Logg inn for å få tak i dokumentasjon elektronisk og kom igang med ditt vedlikehold!

Logg inn i mLINK

Funksjonalitet for båter, sjøanlegg, fôrflåter, landanlegg, generelt utstyr og lagerstyring

mLINK er tilgjengelig for ulike typer installasjoner som fartøy for havbruk og fiskeri , sjøanlegg , RAS-anlegg, lager og generelt utstyr. mLINK tilfredsstiller RSR 17-2016 og NYTEK-2015/NS 9415:2009

Brukervennlighet i fokus

mLINK er kjent for høy brukervennlighet og lav brukerterskel. Systemet er fleksibelt og lett å konfigurere slik at det dekker brukerens ulike behov. Programmet er utviklet av sjøfolk – i samarbeid med sjøfolk.

mLINK er tilgjengelig for både PC-, nettbrett og mobil. Man kan selv skifte språk mellom norsk og engelsk.

Vi valgte mLINK fordi det er veldig brukervennlig – hvem som helst kan bruke det

Brian Slupphaug, AquaGen

Optimaliserer drift og forebygger ulykker

mLINK ivaretar alle krav i sikkerhetsforskriften fra Sjøfartsdirektoratet og NYTEK. Målet er alltid å forebygge ulykker og uønskede hendelser. Med sikkerhetsmodulen har du vedlikehold, dokumenter, mannskapsoversikt, prosedyrer og risikostyring samlet på samme plass – tilgjengelig i lomma.

Kostnadseffektivisering og rapportering

Med mLINK effektiviserer du vedlikeholdsoppgavene, slik at kostnadene drives ned. Du kan generere rapporter for videre analyser og driftsoptimalisering og få tilgang til dashboards som gir deg øyeblikkelig oversikt over status.

God driftsoppfølging og brukerstøtte

Vi tilbyr god og effektiv kundesupport med alt fra mLINK kurs og brukerstøtte til kurs, rådgiving og tilpasning av vedlikehold for utstyr og båt.

Offline-funksjon

Med mLINKs offline-funksjonalitet kan du jobbe uten nettilgang. Alle data kan lagres lokalt og synkroniseres med skyløsningen når nettforbindelse gjenopprettes.

Monitorering

Med mLINK installert kan du, hvor som helst og når som helst, se tilstanden på anlegget ditt ved å integrere sensordata og alarmer. Du kan ta ut rapporter senere for å se nærmere på anleggs-historikken. Kom igang raskt – Vi leverer utstyr som enkelt kan installeres slik at du umiddelbart får dataene fra dine fasiliteter rett opp i skyen.

Avansert analyse og dashboards

Vi tilbyr analyser basert på innsamlet data og visning i tilpassede dashboards som gir deg øyeblikksoversikt fra konsernnivå og ned til fasilitetesnivå.

Integrasjon og tilpassing

Vi tilbyr integrasjon mot andre systemer og effektiv levering av brukerstyrte tilpasninger.

Moderne og skybasert

mLINK er bygd opp fra bunnen til å tilfredsstille framtidens krav og behov. Vår moderne webbaserte skyløsning sørger for at dine data er sikret til enhver tid. Ved å velge vår skyløsning unngår du dyre driftskostnader og installering av applikasjoner på egne alle enheter i selskapet.

Etablering av optimalt vedlikehold

For mye å gjøre? Moen Marin innehar kompetanse på vedlikehold og kan gjøre jobben med å etablere et optimalt vedlikehold for deg.

Vi tilbyr også maler for sikkerhetsstyring for båter i henhold til krav fra sjøfart og IMO, slik at du kommer raskt igang med sikekrhetsstyring for dine båter. Ønsker du bistand til fullettablering av sikkerhetsstyringssystem, planer og prosedyrer for båter under og over 500 bruttotonn har vi personell med erfaring som hjelper deg med det.

Lisens og prismodell

mLINK har et rikt utvalg med funksjonalitet som gjør arbeidsdagen din lettere og sikrere.

mLINK Cloud

Gjennom ulike lisensmodeller (Basic, Standard, Pro og Enterprise) kan vi skreddersy effektive løsninger for deg. Du kan fint ha ulike lisensmodeller på ulike fasiliteter, fra mindre utstyr og båter, til store fabrikkanlegg og sjøanlegg. Dette sikrer at du får en kostnadseffektiv skreddersøm.

Ta kontakt for å få et tilbud eller en demo på mLINK – vi hjelper deg med en løsning tilpasset ditt behov.

mLINK Monitor

mLINK Monitor samler inn sensordata fra dine fasiliteter og utstyr gir deg redusert driftskost og redusert uplanlagt nedetid ved:

  • Live monitorering og beslutningsstøtte for mannskap
  • Innsamling av data for driftstoff- og energianalyse
  • Automatisk logging av kjøretidstimer
  • Prediktivt vedlikehold

Vi tilpasser enkelt installering nødvendig utstyr på din fasilitet og får enheten din på nett.

mLINK Monitor kan enkelt integreres med mLINK Cloud slik at du kan samkjøre all informasjon om vedlikehold og teknisk tilstand til en plattform.

Ta kontakt så vil vi bistå deg med å få full kontroll i dag!