Om Moen Marin - Moen Marin

Om Moen Marin

Moen Marin anno 1925.

I 2023 er det 100 år siden den offisielle starten på det som i dag er best kjent som Moen Marin. Men historien tjuvstarter allerede på slutten av 1800-tallet, i det lille tettstedet Lennox i Sør-Dakota, USA.

Ole Iver Ørholm,
grunnlegger av Moen Marin.

Hit har skomaker Ole Iver Ørholm utvandret med ett eneste mål:
Å tjene nok penger som brønnborer og bonde til å reise hjem og starte virksomhet.

I 1908 er Ørholm hjemme igjen. Han kjøper etter hvert gården Knorrmoen og bygger raskt opp en veldrevet handelsvirksomhet. Fiskerne i området er i ferd med å bytte ut seil med motordrift. Ørholm ser raskt tjenestebehovet som oppstår. Sammen med lokale redere starter han i 1916 en slipp i Storvika. Det er en suksess, men i 1922 brenner det. Kremmeren Ole Iver Ørholm ser nye muligheter, og reetablerer i 1923 slippen hjemme på Knorrmoen, som på folkemunne går under navnet Moen.

Båtreparasjoner og handel går hånd i hånd i flere tiår på Moen. I 1941 tar sønnen Karl Holm og kona Aslaug over hele virksomheten. De er også nytenkende. I butikken innfører de konseptet vi i dag kjenner som matkasse, med varer levert hjemme hos kunden. På slippen tar man et stort steg fra reparasjon til nybygging. I 1948 står Byggenummer 1 ferdig, en trebåt på 95 fot som Jentoft Kristiansen i Forvik på Helgeland skal ha.

Byggenummer 1 fra Moen Marin.

Karl Holm sysler hele tiden med planer om et skipsverft i større format. Planene om å bygge båter i stål er klare, da en brann nærmest utsletter verftet i 1964. Karl er klar på at virksomheten skal fortsette, men stålskipsverftet må vente. Karls sønner Per og Otto involveres stadig mer i driften. I 1969 etablerer Per og Otto Holm Moen Slip og Mekaniske Verksted sammen med maskinisten Kristian Livik. Sistnevnte leder arbeidet på verftet til daglig. Per har sitt virke i banken, mens skipsdesigneren Otto suger til seg verdifull kunnskap og erfaring fra mekanisk industri andre steder i Midt-Norge.

I 1974 er man klar for et nytt kvantesprang på Moen. Det første stålfartøyet – ikke bare på Moen, men også i Nord-Trøndelag – bygges. Det markerer startskuddet for en ny epoke for verftet. Det utvikles og bygges stadig mer moderne fiskefartøyer. Kompetansen og verftet vokser i takt med den økende byggeaktiviteten.

Byggenummer 7 – første stålbygg.

Med investeringer i flytedokk kommer stadig større fartøyer til Kolvereidvågen, og nybygde fiskefartøyer setter kursen mot sine hjemmehavner i både inn- og utland. Under ledelse av Otto Holm er verftet et av få som unngår permitteringer. 80-tallet er optimismens tiår på Kolvereid. Ole Andreas Holm går i onkel Ottos fotspor og blir skipsdesigner, samtidig som den unge sivilingeniøren Ole Arnt Angelsen mønstrer på. «Ole’ene» skal sette preg på verftet i flere tiår framover.

I 1990 dør administrerende direktør brått og uventet. Samtidig peker pilene i bransjen nedover. På Kolvereid står en foran valget om å trappe ned eller satse videre på nybygging. Utfordringene kastes i fanget på den ferske direktøren Ole Arnt Angelsen.

Den nye hallen på Kolvereid ble avgjørende for Moen Marin på 1990-tallet.

På nytt tas det dristige valg. Til tross for at ordreboka er tom, satses det i 1992 millioner på ny skipsbyggingshall. Hallen blir tunga på vektskåla, da taubåtselskapet Buksér og Berging skal utvikle morgendagens slepefartøyer. I konkurranse med 35 verft i inn- og utland, er det Kolvereid som vinner!

Den innovative kontrakten gjør at hele verden vil bygge på Kolvereid. Slepebåter, ferger og hurtigbåter, fiskebåter og marinefartøyer leveres til tre kontinenter. Internasjonaliseringen betyr også steinhard konkurranse. Som det siste norske verftet må også Moen flagge ut skrogbyggingen.

80 år etter oppstarten, forbereder man seg på nye tider. Tusenårsskiftet møtes med planer om bygging av 100 meter tørrdokk midt i skipsleia. Verftet skal omstilles til vedlikehold av store fartøyer. Båtene som skal bygges, skal bli mindre og mer spesialiserte.

Den 100 meter lange tørrdokka er i dag sentral i utviklingen av den maritime næringsparken på Purkholmen, Ottersøy. Det jobbes nå med å bygge vinterisolert hall over dokka.

I 2011 kjøper Moen Marin opp Nordic Aquaboats, og blir raskt landets største leverandør av norskdesignede arbeidsfartøyer til havbruksnæringa. De neste ti årene skal arbeidsstokken femdoble seg. Veksten er så stor og rask at konsernmodellen Moen Marin Group etableres i 2012.

To år senere tar driftige havbruksinvestorer over. Det fornyer og forsterker varemerket Moen Marin, som nå tar posisjonen som utvikler av fartøyer, utstyr og verfttjenester tilpasset havbruksnæringen.

I 2018 passerer konsernet 500 millioner kroner i omsetning. Denne gang er det medvind når godt handverk, klokskap og dristige valg lanserer morgendagens maritime løsninger. I 2019 overleverer Moen Marin verdens største batterihybride fiskebåt til rederiet Brødrene Angelsen AS i Ramberg. Samtidig åpnes den elektriske framtida for havbruksnæringen.

Moen Marin – morgendagens maritime løsninger i 100 år.