SKAMIK TAR LUSA - Moen Marin

Nyheter

SKAMIK TAR LUSA

Etter en vår og sommer med oppbygging av stadig høyere sjøtemperaturer mot høsten, blir utviklingstida for lakselus tilsvarende kortere.

Ved sju grader i sjøen tar det vel 10 uker fra smittestadiet (kopepoditt) til voksen hunnlus er utviklet. Med sjøtemperatur 15 grader og mer; reduseres utviklingstida til en fjerdedel.

Videre gir Skottelus nok en utfordring. Skottelus er ikke offentlig regulert på samme måte som lakselus, men kan i enkelte tilfeller være nødvendig å
behandle. Derfor ønsker næringa de beste verktøyene. Materiell som både ivaretar kontroll med lusenivået og god fiskevelferd.

25.000 tonn behandlet
Et av selskapene som har gode erfaringer med SkaMik 1.5 er SinkabergHansen; i driftsfellesskap med Emilsen Fisk. Fra juni til oktober i år har disse
behandlet 25.000 tonn – om lag åtte millioner fisk – med børsteverktøyet
utviklet og produsert på Namdalskysten.

– For oss i arbeidet mot lus er SkaMik viktig. Det
er et verktøy som fungerer bra, både når vi måler
effekt mot ulike typer lus og stadier – og videre ikke
minst hensyntar fiskevelferd.

Bjørn Gillund, veterinær og kvalitetssjef i SinkabergHansen.

Ny dokumentasjon
Ved fire lokaliteter i Trøndelag og Nordland ble det i sommer gjort en omfattende uavhengig undersøkelse ved behandling av 600.000 laks. Her ble det bekreftet
at SkaMik 1.5 både er effektiv mot lus – og ikke minst skånsom overfor fisken.
Ulik sjøtemperatur, varierende lusestatus og ikke minst forskjellig størrelse og helsestatus på fisken lå i grunnlaget. Et bredt spekter av velferdsindikatorer ble benyttet og testet ved prøveuttak. Også appetitt og fôropptak etter den medikamentfrie behandlingen.

– Dette testprogrammet i regi objektiv tredjepart,
sammen med en rekke andre fornøyde brukere de
siste årene, gjør at vi kan garantere fornøyde brukere
av SkaMik 1.5 og vår nye Wellfighter.

Daglig leder, Geir Skarstad i SkaMik.

Kvalitetssjef Bjørn Gillund i SinkabergHansen framholder
SkaMik som et viktig verktøy i selskapets lusearbeidet. Foto: Tom Lysø.

SkaMik 1.5

Lars Ivar V. Elvertrø

Salgs og markedsdirektør
+47 402 38 823