Grønn retrofit for dieselflåten - Moen Marin

Nyheter

Grønn retrofit for dieselflåten

Grønne fartøyer fases inn i havbruksnæringen, men størsteparten av flåten går fortsatt bare på diesel. Nå kommer det nye retrofit-løsninger som kutter utslipp og kostnader, også på diesel-fartøy.

Sjømat Norge har som mål at havbruksnæringen skal bli elektrifisert innen 2030.

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/skal-ha-hele-havbruksnaeringen-elektrifisert-innen-2030-1.15091184

Det kan i så fall redusere næringens årlige CO2-utslipp med 300.000 tonn – tilsvarende utslippet fra 180.000 biler.

Moen Marin har nettopp lansert eBOX, en kompakt powerbank som kan ettermonteres på alle typer dieseldrevne fartøy. Den gjør det mulig å kutte tomgangskjøring ute på lokalitetene, og dermed også redusere drivstoffkostnader og CO2-utslipp.

Den kompakte powerbanken tar lite plass, den måler bare 2,1 m x 0,75 m x 0,72 m. Én slik eBOX lagrer 66 kWh, og vil normalt kunne forsyne et hydraulikkaggregat med strøm i 6-7 timer.

Unikt for eBOX er dessuten at den er sertifisert av DNV for bruk i maritimt miljø. Den kan plasseres ute på dekk, både liggende og stående.

Systemet er også skalerbart: Det er mulig å montere flere eBOXer om bord, dersom det er behov for mer arbeidsstrøm.

— Ved å bytte ut tomgangskjøring av dieselmotorer med med strøm fra eBOX, vil den mest utbredte typen dieseldrevne arbeidsbåter redusere CO2-utslippet med 300 tonn i året, sier prosjektingeniør Vegar Livik i Moen Marin.

En annen gevinst er bedre arbeidsforhold for mannskapet: eksos, støy og vibrasjoner reduseres kraftig.

Den tredje gevinsten er redusert dieselforbruk. Med eBOX kan en arbeidsbåt kutte 20.000-30.000 liter i året, sier Steinar Fossen.

Elektrisk retrofit for dieselbåter

eBOX kan enkelt kan ettermonteres på eksisterende arbeids- og servicefartøy som benyttes innenfor havbruksnæringen. Det er i dag cirka 1.500 slike fartøy i daglig drift i Norge.

Alle nybygg fra Moen Marin kan nå leveres med hel-elektrisk eller hybrid fremdriftsanlegg. Med eBOX kan vi også tilby en løsning for elektrisk drift av utstyr på dieseldrevne fartøy. Dette vil gi vesentlige reduksjoner av både utslipp og drivstoffkostnader.

Markedet forventer mer bærekraft

— Mer bruk av elektrisk kraft, fra fornybare energikilder – dette er fremtiden for oss i oppdrettsbransjen. Forbrukerne forventer mer klimanøytral mat og enda mer bærekraftig produksjon, og det vil komme flere regulatoriske krav, sier Steinar Fossen.

Steinar Fossen er forretningsutvikler i Moen Marin og en sentral drivkraft i produkt- og tjenesteinnovasjonene i selskapet, inkludert eBOX. Han har doktorgrad i industriell økonomi fra NTNU, og har lang erfaring fra norsk maritim industri. Steinar Fossen har blant annet vært medgründer og daglig leder i SensIT AS, VP Sales i Kongsberg Maritime AS, investeringsdirektør i Investinor og styremedlem i et titall teknologibedrifter.

Produseres av ZEM AS

eBOX-systemet produseres av den norske teknologibedriften ZEM AS fra Høvik. ZEM (Zero Emmission Mobility) bygger robuste batteri og drivlinje-løsninger ved å integrere state-of-the-art-komponenter fra de beste leverandørene i markedet.

ZEM AS produserer også Moen Marins powerbank eCONT.

ZEM har i mange år hatt et tett samarbeid med DNVs batterieksperter, og har også hovedkontor hos DNV på Høvik. ZEM har bidratt til både DNVs batteriregler, retningslinjer for installasjon av marine batterisystemer og introduksjonskurs for bruk av batterier om bord i skip. I tillegg er ZEM rådgivningspartner for DNV og norske myndigheter på sikkerhet i batteriinstallasjoner.

Les mer om eBox