Moen Marin lanserer mobil powerbank for havbruk - Moen Marin

Nyheter

Moen Marin lanserer mobil powerbank for havbruk

Tilgang på nok strøm er en flaskehals for elektrifisering av havbruksnæringen. Moen Marin lanserer nå derfor eCont, en mobil powerbank som gjør det mulig å lade hvor du vil.

Fartøy, fôrflåter og utstyr som drives av landstrøm eller batterier er på full fart inn i havbruksnæringen, men elektrifiseringen møter en utfordring: tilgang på strøm. Kraftnettet ute ved kysten er mange steder ikke dimensjonert for å hurtiglade fartøyer, og å oppgradere lokale kraftnett er lite realistisk. Det koster for mye*.

Moen Marins løsning på dette er mellomlagring av strøm i mobile powerbanker. Med Moen Marin eCont mobile ladestasjoner er ikke det lokale strømnettet en flaskehals lenger.

Powerbankene kan fylles opp om natten når strømmen er billigst. Dermed kan du hurtiglade fartøyer, flåter og utstyr på dagtid, og produsere enda lenger elektrisk, enda mer bærekraftig.

Fraktes i container

— Med Moen Marin eCont kan du lade hvor du vil og når du vil. Ladestasjonen er spekket for maritimt miljø, og leveres i en standard 10 fots container, slik at den lett kan fraktes med båt eller lastebil dit du trenger den, sier prosjektingeniør Vegar Livik i Moen Marin.

Moen Marin eCont kan stå fast koblet til landstrøm på kai eller fôrflåte slik at powerbanken kan brukes til såkalt «peak shaving»: På dagtid, når strømmen er dyrest, kan du koble fra strømnettet, og heller bruke den billige elektrisk kraften som ble fylt på eCont om natten.

El og hybrid vokser raskt

I 2019 stilte Moen Marin sitt første fartøy med hybridelektrisk fremdrift på Aquanor-messa i Trondheim. Nå i september 2021 har selskapet fem hybridelektriske fartøy i drift, og skal levere fem nye i løpet av høsten.

 — Alle våre båter kan leveres med elektrisk og hybrid fremdrift. Dette bidrar til betydelig mindre klimautslipp og lokal forurensing. I tillegg gir det bedre arbeidsforhold for mannskapet ved at støy og vibrasjoner reduseres kraftig. Drifts- og vedlikeholdskostnader vil også reduseres, sier prosjektingeniør Vegar Livik i Moen Marin.

Prognosene for 2022 tilsier at halvparten av nybyggene som Moen Marin AS leverer neste år kommer til å ha elektrisk eller hybrid fremdrift.

Sjømat Norge: helelektrisk innen 2030

Regjeringens ambisjon for havbruksnæringen er femdoblet produksjon i 2050. I samme periode skal Norge redusere klimagassutslippene med 90 prosent.

Sjømat Norge har som mål at hele næringen skal bli elektrifisert innen 2030.

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/skal-ha-hele-havbruksnaeringen-elektrifisert-innen-2030-1.15091184

— Mer bruk av elektrisk kraft, fra fornybare energikilder – dette er fremtiden for oss i oppdrettsbransjen. Forbrukerne forventer mer klimanøytral mat og enda mer bærekraftig produksjon, og det vil komme flere regulatoriske krav, sier Vegar Livik.

Bellona og ABBs mulighetsstudie fra 2018 «Laks på landstrøm» konkluderte at helelektrifisering av norske oppdrettsanlegg i sjø kan kutte 300.000 tonn CO2-utslipp.

Produseres av ZEM AS

Moen Marin eCont produseres av den norske teknologibedriften ZEM AS fra Høvik. ZEM (Zero Emmission Mobility) bygger robuste batteri og drivlinje-løsninger ved å integrere state-of-the-art-komponenter fra de beste leverandørene i markedet.

Ingeniørene i ZEM har arbeidet med batterier og elektriske drivlinjer siden tidlig på 90-tallet, og var sentrale i utviklingen av den norske el-bilen THINK.

ZEM ble grunnlagt i 2009, og er trolig det mest erfarne kompetansemiljøet på batteriløsninger i Norge. ZEM har sammen med ledende forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet utviklet avanserte levetidsmodeller for batterier, og bidratt til omfattende testing av de mest aktuelle battericellene.

ZEM har i mange år hatt et tett samarbeid med DNVs batterieksperter, og har også hovedkontor hos DNV på Høvik. ZEM har bidratt til både DNVs batteriregler, retningslinjer for installasjon av marine batterisystemer og introduksjonskurs for bruk av batterier om bord i skip. I tillegg er ZEM rådgivningspartner for DNV og norske myndigheter på sikkerhet i batteriinstallasjoner.

I 2015 leverte ZEM sitt første maritime batterisystem til Eidesvik Offshores Viking Queen. Etter dette har ZEM levert batterisystemer og hel-elektriske og hybride drivlinjer til offshore supply skip, ferger, fritt-fall livbåter og arbeidsbåter for havneservice og oppdrettsindustrien. Blant annet har ZEM levert batteriene til sightseeing båtene Vision of the Fjords («Ship of the Year» i 2016, Future of the Fjords («Ship of the Year» 2018) og hybride drivlinjer med batteri til 28 av Moen Marins NabCat arbeidsbåter. 

* PS! Underdimensjonert kraftnett har også vært en utfordring når ferjetrafikken langs kysten elektrifiseres. Å oppgradere lokale kraftnett er så kostbart at verken fylkeskommuner eller rederier vil ta den regningen. Løsningen har derfor vært å bygge ladetårn med batterier på ferjeleiene, der strøm kan «mellomlagres». Disse tårnene lades mens ferjene er ute i sjøen. Når ferjene ligger ved kai, hurtiglades de så fra ladetårnene.