Tjenester - Moen Marin

Nyheter

Tjenester

Tjenester

Med en stab på ca. 40 personer med høyt kvalifiserte og erfarne fagfolk, og med våre samarbeidspartnere i nærområdet, kan Moen slip utføre service og skipsreparasjon innen :

• Stål/aluminiumsarbeider
• Maling/korrosjonsbeskyttelse
• Maskineri, rørsystemer, VVS
• Skipselektronikk/automasjon
• Brannvern
• Kransertifisering
• Kjøle-/fryseteknikk
• Avfallshåndtering

Med to forskjellige lokaliteter kan Moen slip tilby effektiv og fleksibel service og reparasjon for :
• Brønnbåter, oppdrettsfartøy, fiskehelse/desinfisering
• Ferger, hurtigbåter
• Fiskefartøyer
• Offshore service fartøyer (PSV, AHTS, stand-by, seismikk), slepebåter
• Kystfraktefartøyer