Stor etterspørsel etter NabCat oppdrettsbåter - Moen Marin

Nyheter

Stor etterspørsel etter NabCat oppdrettsbåter

Vi hos Moen Marin er meget tilfredse med aktivitetsnivået når det gjelder leveranser og bestillinger av våre NabCat oppdrettsbåter. Hele 10 nye NabCat ble levert i 2013, flere er allerede levert i år, og et antall er kontrahert for levering senere utover i 2014.

Vi har også båter for salg nå, med planlagt ferdigstillelse og levering både i første og andre halvår 2014. For mer info, kontakt vår salgs- og markedssjef Georg Nesset.

På bildet ser vi en flott farkost – en NabCat 14,99, som er vår siste leveranse. Båten eies av AQS AS.