Rask vei til jobb vekker oppsikt - Moen Marin

Nyheter

Rask vei til jobb vekker oppsikt

Samarbeidet mellom flyktningetjenester og Moen Marin Group vekker nasjonal interesse.

Den siste tida har innvandringstjenestene på Namdalskysten preget konferanser i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) i Bodø og Bergen. Flere vil lære hvordan regionen lykkes med rask integrering av flyktninger.

I 2014 kom ni av ti over i jobb eller utdanning,. Tilsvarende tall for 2015 var 75 prosent. Spekteret av tiltak og opplegg varierer, men fellesnevner er stor grad av skreddersøm:

Yrkesrettet norskundervisning, for eksempel i samarbeid med Moen Marin. Næringslivet generelt som lærearena. Videre ulik temaundervisning; kosthold, tilbud om helsesøster, fysisk aktivitet og boveiledning.

– Samarbeid med næringslivet gir ulike satsninger. For eksempel Sjømatprosjektet i perioden 2012-14 og Steps-prosjektet som ble introdusert i år og skal løpe fram til 2018, sier Marit Måøy Holm, personalansvarlig ved Moen Marin og prosjektleder i Steps.

Bildet øverst: I Nærøy er det gode erfaringer med rask avklaring og integrering. Her personalleder Marit Måøy Holm i Moen Marin Group (til venstre) og norsklærer Anne Hultgreen Urdshals i kommunens innvandringstjeneste med en gruppe fremmedspråklige hos Moen Marin. Bilde: Tom Lysø