Notvaskere - Moen Marin

Notvaskere

Notvaskere

Vaskesystem for not og skrog

Bærekraftig notvask

Notvask handler om å skape et ideelt miljø for fisken. Ved å fjerne groe fra noten opprettholder man notens gode vanngjennomstrømning, dermed best mulige oksygenforhold for fisken, samtidig som man fjerner grobunn for alle organismer som kan utvikle seg i denne groen.

Utfordringen er å få noten ren uten å skade den, og med minimal påvirkning på impregneringen som skal hindre groen fremover. ScaleAQ leverer MEOX notvaskere som har en unik skånsomhet selv under vasking med høyt trykk, grunnet den patenterte kavitasjonsvaskemetoden.

Kavitasjonsvasketeknologi

Kavitasjon er rask dannelse og kollaps av bobler i en væske. MEOX notvaskere er spesielt utviklet for å la havbrukere unytte kavitasjonsteknologien til vask av nøter og annet utstyr. Ved å danne millioner av ørsmå luftbobler i vannstrømmen består strålen som treffer noten i stor grad av luft, selv ved høyt trykker strålen langt «mykere» enn en ren vannstråle. Luft, eller mer nøyaktig dampboblene som er dannet i vaskeenheten, imploderer når den treffer flaten som skal vaskes. Implosjonen skaper trykkbølger som bidrar til vaskeeffekten. Dette gir meget skånsom vask, selv ved trykk opp til 200 bar.

Dokumentasjon

I perioden 2015–2019 gjennomførte Sintef et prosjekt for å bedre forståelse og forbedring av tilgjengelige vasketeknologier. Lavtrykk (80 bar), høytrykk (200bar) og kavitasjonsvask (200bar) ble testet. Resultatene av prosjektet viste at vasking med lavtrykk ga liten vaskeeffekt men faktisk ga ganske store skader på not. Høytrykksspyling vasker bra, men ble også dokumentert til å være svært ødeleggende for impregneringen og reduserte denne med mellom 21% og 31% etter bare en vaskesyklus. Etter 35 vask var opp til 90% av impregneringen borte. Lavtrykksvaskingen fjernet 5–9% av impregnering etter en vask og 40–46% etter gjentatte vask. Kavitasjonsvask med hele 200bar, (samme som høytrykk) viste seg å ha ingen påvirkning etter en enkeltvask og bare 2–9% etter gjentatte vask. Kaviteringsvask kan også benyttes ned til 80bar og da blir den enda mer skånsom.

Konklusjonen: Kavitasjonsvask og høytrykkvask vasker, men kaviteringsvask er den desidert mest skånsomme vaskemetoden for både oppdrettsnøter og andre objekt som vaskes.

Bærekraft

Slitasje på oppdrettsnøter er en bærekraftsutfordring på flere områder. Uoppdagede hull som følge av for hard vask kan føre til rømming, og nøter som blir for hardt vasket vil ha en kortere levetid enn nøter som har fått skånsom vask gjennom ett utsett. Vi anslår at nøter vasket med MEOX notvaskere vil kunne brukes en ekstra generasjon med minimalt vedlikehold.

Redusert drivstofforbruk

Med denne teknologien kan nøtene vaskes med mye mindre energi. Det fordi man benytter mindre vann, dvs mindre pumper som krever mindre energi. Vi har sett at energibehovet kan reduseres helt ned til 1/3 sammenlignet med konvensjonell vask. For store pumper og store dieselmotorer som bruker opp mot 100L/timen ser man fort den enorme besparelsen ved å redusere energibehovet. Lavt forbruk forenkler elektrifisering av vask og muliggjør vask av nøter på ren batteridrift. Energiforbruket kan senkes så mye at det faktisk muliggjør bruk av strøm på merdene for drift og/eller lading.