Opplever eksplosiv vekst i etterspørselen etter elektriske fartøy - Moen Marin

Nyheter

Opplever eksplosiv vekst i etterspørselen etter elektriske fartøy

For over tre år siden startet Moen Marin arbeidet med å utvikle elektriske servicebåter. En kikk i krystallkula fortalte dem at dette var i anmarsj. De skulle få helt rett.

– I det siste har vi sett en eksplosiv økning i henvendelser som går på elektrifisering av fartøy, sier Torfinn Hansvik, teknisk sjef i Moen Marin.

Båt- og utstyrsprodusenten, med hovedkontor i Kolvereid, er den største leverandøren av servicebåter til fiskeri- og havbruksnæringa. Den første henvendelsen om et elektrisk fartøy kom i 2016, og siden da har de jobbet med flere konsepter for en håndfull kunder. I år er tre av båtene de leverer hybrid-elektriske.

– Det er definitivt noe som skjer i markedet, sier Hansvik.

Mindre skepsis

Torfinn Hansvik
Torfinn Hansvik

Den tekniske sjefen forteller at havbruksbransjen har vært noe preget av skepsis for teknologien. Spesielt har mange vært avventende til om driftsformen passer denne typen båt. Hansvik ser at dette er i endring.

– Flere merker nå at denne løsningen kan være fornuftig, spesielt for den mindre båtparken i dette segmentet. Disse båtene har jo gjerne to hovedmotorer og i tillegg en generator som skal drive hydraulikken. Jobber de i merdkanten, får du fort tre dieselmotorer som går på tomgang, forteller han.

Med hybridløsningen de nå bygger, vil motorene kunne gå helelektrisk gjennom arbeidsdagen, og hel-/dieselelektrisk i transit.

– Det vil for det første spare drivstoffkostnader, men det er også langt bedre for arbeidsmiljøet. Folk slipper å stå i støy, vibrasjoner og eksos. I tillegg er reduserte vedlikeholdskostnader en viktig del av regnestykket. Det er stor forskjell på tre dieselmotorer og én, sier Hansvik.

Kan tilpasses

Han føler seg trygg på batteriteknologien. Grunnen til at de har valgt en hybridløsning, er den varierende driftsprofilen.

– Vi har beholdt én dieselmotor som en forsikring i bakkant. Dette er ikke ferger som skal gå fra A til B. Båtene vi lager, har et mer uforutsigbart driftsmønster, og skal kunne gå over lengre avstander dersom du har behov for det. Det er uansett fornuftig å ha en dieselmotor som nødaggregat, men vi kan tilpasse denne løsningen avhengig av kundens ønsker, forklarer han.

De har også gjort flere tekniske grep for å øke rekkevidden:

– Alle disse båtene når en motstandspeak rundt 9–11 knop. Vår løsning strekker energireservene langt ved at båten legger seg rett under dette. Det er mye å hente på å ligge i 8 knop i stedet for 10, forklarer han.

En elektrisk fremtid

For Moen startet «boomen» av etterspørsel etter elektriske løsninger først i 2019. Den veksten tror de vil fortsette.

– I dag er 80 prosent av alle fôrflåter enten tilknytta landstrøm eller planlagt å være det innen året er omme. Det betyr landstrøm ut til nesten alle flåter i løpet av 2019. Det gjør lading på lokalitet enklere, og vi har stor tro på elektrifisering av røkterbåter.

Hansvik forteller at de ser for seg å også elektrifisere mye av utstyret som brukes i dag.

– Kommer vi dit hvor ABB- og Bellona-studien antyder, med strøm helt ned til merdkanten, er det naturlig for oss å se på hvordan vi kan elektrifisere også utstyr som ringvaskere og notvaskere, sier han og avslutter:

– Det er tross alt viktig at både vi og kundene tør å gå foran. Da gjør vi oss nyttige erfaringer, og folk får se at denne teknologien fungerer.

Artikkelen ble publisert 12.08.2019 på enova.no