Sikrere dekksutstyr klart for oppdrettsnæringen - Moen Marin

Nyheter

Sikrere dekksutstyr klart for oppdrettsnæringen

Nærings- og fiskeridepartementet har fra 1.januar 2015 skjerpet kravene til dekksutstyr på mindre lasteskip. På nye skip, blant annet i havbruk, kreves det nå et sett av utstyr som skal styrke sikkerheten for dem som jobber om bord. Samtidig lanserer SHM Maritime i Molde og Moen Marin i Kolvereid en komplett pakke med sikrere dekksutstyr for denne typen fartøy.

I den nye bygge- og tilsynsforskriften fra Sjøfartsdirektoratet kreves det nå slepevinsj, slepekrok, hekkrull, vinsj, lukkede styrepinner, haikjeft og sikker sone ved ankerhåndtering i all kystfart. Det er også krav til nødutløsning på sikker måte og til automatisk akustisk alarm.

Omfattende påbud
Påbudene gjelder alle norske lasteskip mellom 8 og 24 meter, med byggekontrakt inngått før 1.januar i år og som er levert før 1.januar 2016. Disse kravene vil også ha tilbakevirkende krav for alle eksisterende skip, fristen for å imøtekomme de nye kravene er satt henholdsvis 1. januar 2017 og 1. januar 2018.

Kontrakt med AquaGen
SHM Maritime skrev sent i fjor kontrakt med AquaGen i Trondheim og skal i løpet av våren levere en plattform utrustet med sikkerhetsutstyr. Dette er en meget fleksibel løsning, ettersom den kan ettermonteres og boltes på de fleste fartøytyper.

Totalløsning er klar
SHM Maritime i Molde og Moen Marin i Kolvereid leverer totalløsning med støtte fra Innovasjon Norge på denne typen utstyrspakke, og den første båten med komplett sikrere dekkutstyr vil være klar årets Aqua Nor-messe i Trondheim. Dette er en fremtidsrettet totalløsning, hvor sikkerhet til mannskap er i hovedfokus.

Erfaring fra offshore
– Grunnidéen er å dra erfaring fra sikre dekksoperasjoner i offshorevirksomhet, sier Yngve Bøe Myklebust, adm.dir i SHM Maritime AS. – Dette forutsetter likevel ikke bare at løsningene må skaleres, men at vi må tenke nytt om den spesifikke arbeidssituasjonen i havbruk, sier han.
– Vår smartere dekksløsning tar både hensyn til at hver enkeltoperasjon håndteres sikkert og at de forskjellige operasjoner styres med et kontrollsystem som integrerer alle operasjoner i en felles løsning, sier Bøe Myklebust.

F.v. Helge Brendryen (Salgsansvarlig, Moen Marin), Georg Nesset (Salgs- og Markedssjef, Moen Marin), Ove Grøtan (Produksjonssjef Sjø, AquaGen), Torfinn Hansvik (Teknisk Sjef, Moen Marin), Arnfinn Aunsmo (Driftsdirektør, AquaGen), Yngve Bøe Myklebust (Daglig Leder, SHM Maritime), Jørn Salthammer (Teknisk Sjef, SHM Maritime), Odd Arne Helseth (Driftssjef, SHM Maritime).