NabWork 1240 Electric ­­- et samarbeid mellom Moen Marin og Pascal Technologies - Moen Marin

Nyheter

NabWork 1240 Electric ­­- et samarbeid mellom Moen Marin og Pascal Technologies

Samarbeidet mellom Moen Marin og Pascal Technologies har mottatt Enova-støtte til å utvikle NabWork 1240 Electric. Dette helelektriske og utslippsfrie fartøyet vil fungere som personaltransportbåt, med plass til 10 passasjerer.

Tilskudd fra Enova muliggjør utvikling av ny bærekraftig teknologi. Demonstrasjon av teknologien viser at den fungerer og gir gode resultater, og gir stor tro på at dette vil bli svært ettertraktet så snart fartøyet blir demonstrert i markedet.

Produksjonen av fartøyet er en del av samarbeidet med mål om å møte etterspørselen om nullutslipp samt energieffektivitet innen service- og oppdrettsfartøy. Det er særlig fokus på arbeidet for mer bærekraftige løsninger i industrien, samtidig som at det ikke skal gå på bekostning av andre kvaliteter, eksempelvis rekkevidde og hastighet.

«Dette er for oss et meget spennende samarbeid som åpner for elektrifisering av nye relevante segmenter i næringa, der personaltransport er først ut» sier Terje Andreassen, daglig leder i Moen Marin. 

Fartøyet er bygget med Pascals AirHull-teknologi, et skrog som løfter båten delvis opp fra vannet gjennom å skape en luftlomme mellom skrog og sjø. Slik reduseres energiforbruket, og muliggjør både høyere hastighet så vel som lengre rekkevidde. Denne teknologien kan potensielt redusere energiforbruket til planende båter med opp til 50 prosent, til sammenlikning med tradisjonelle skrog. Denne funksjonen går heller ikke på bekostning av komfort, men benytter seg av systemer som sikrer jevn og effektiv bevegelse i vannet. Fartøyet vil ha en servicehastighet på hele 20-25 knop, samt en rekkevidde på opp til 40 nautiske mil – ledende kvalifikasjoner på helelektriske fartøy.

«Prosjektet med Moen Marin er en spennende mulighet for oss i Pascal. Vi ser frem til å sette i gang med å utvikle fremtidens elektriske hurtiggående personaltransportbåter med rekordlang rekkevidde. Enova-støtten er en viktig katalysator for å realisere dette og bidrar til å drive frem bærekraftige og miljøvennlige løsninger i maritim sektor.» Carl Rehn, CEO Pascal Technologies.

Moen Marin er verdens største leverandør av arbeidsfartøy til havbruksindustrien, og viser vei for økt bærekraftig utvikling innenfor næringen. I 2023 leverer Moen Marin utelukkende hybridfartøy, i tillegg til utstyr og grønne løsninger til dieseldrevne arbeidsbåter.

Pascal Technologies er et maritimt teknologiselskap, og har fokus på innovative løsninger med det endelige mål å oppnå nullutslipp. Pascal er utvikleren av den nyskapende AirHull-teknologien som er tatt i bruk på dette fartøyet.

Tradisjonelt er høy hastighet direkte knyttet til økt energiforbruk på fartøyene. Med denne nye teknologien ofres ikke kvalitet til tross for fokus på bærekraft. Slik skal Moen Marin og Pascal Technologies fortsette å være ledende aktører for bærekraftige utviklinger i industrien, og sammen skal vi bringe framtidens elektriske løsninger ut på markedet.

Henvendelser om prosjektet kan sendes til Mariell Ulla Toven, Chief Business Development Officer, mariell.ulla.toven@moenmarin.no

Henvendelser angående båtkjøp kan sendes til Lars Ivar Viken Elvertrø, Salgsdirektør, lars-ivar.elvertro@moenmarin.no

Henvendelser til Pascal Technologies kan sendes til Carl Rehn, CEO, carl.rehn@pascaltech.com