Moen Marin om bergingsaksjonen: - Moen Marin

Nyheter

Moen Marin om bergingsaksjonen:

– Ser ut til å gå bra

Moen Marin har fire av sine fartøy om bord på det havarerte lasteskipet «Eemslift Hendrika». – Det viktigste har vært å berge folk, miljø og verdier, i den rekkefølgen. Nå ser det ut til å gå bra med alle tre, sier Terje Andreassen, daglig leder i Moen Marin.

Moen Marin er verdens største leverandør av service- og havbruksfartøy til fiskeri- og havbruksnæringen. Vi leverer årlig rundt 30–35 båter til et globalt marked, men dette er første gang vi opplever en lignende situasjon.

Skal inspirere nærmere

De fire fartøyene Moen Marin fraktet med det havarerte lasteskipet, har en totalverdi på rundt 150 millioner kroner.

– Hittil har vi brukt all tid og ressurser på planlegging og skadebegrensning, samt å sikre våre og våre kunders verdier og interesser på best mulig måte.

Ingen grunn til bekymring

Han påpeker at situasjonen fremdeles er uavklart, og at de vil gjøre øvrige inspeksjoner når båtene kommer i havn.

– Vi har ikke full informasjon om de øvrige båtene, og den endelige oversikten får vi først når vi får inspisert eventuelle skader, sier Andreassen, og legger til at fartøyene er godt forsikret.

AQS TOR