Moen Marin bygger hybrid fiskebåt - Moen Marin

Nyheter

Moen Marin bygger hybrid fiskebåt

Moen Marin AS skal bygge den hittil største fiskebåten som skal bruke batterier til framdrift. Den dieselelektriske batterihybriden reduserer drivstofforbruket med 25 prosent og kutter årlig CO2-utslipp med 200 tonn.

Det vakte stor oppmerksomhet da el-sjarken ble lansert. Med sine 21 meter, blir Moen Marins nybygg BN 200 den hittil største fiskebåten som skal bruke batteri til framdrift. BN 200 blir en såkalt batterihybrid, og er som et nytt og viktig steg i elektrifiseringen av fiskerinæringen. Garnbåten er tegnet av Marin Design AS og bygges for rederiet Hans Angelsen og Sønner i Lofoten.

– Samarbeidet med rederiet har vært en viktig forutsetning for utviklingen av den dieselelektriske batterihybriden. De er motiverte for å tenke nytt og innovativt for å spare miljø og redusere driftskostnadene, sier Torfinn Hansvik, teknisk sjef i Moen Marin.

Ren batteridrift i to timer

Garnfiske har ifølge Hansvik stort potensial for å ta i bruk batteriløsninger, fordi dieselmotorer har dårlig virkningsgrad ved lave hastigheter. Garnbåten kan redusere driftstiden på dieselmotorene med 75 prosent og er forventet å redusere drivstofforbruket med 25 prosent.

– Båten skal gå på batteri ved operasjoner hvor dieselmotoren har lavest virkningsgrad, som ved haling av garn. Ved steaming og garnsetting vil båten kjøre dieselelektrisk. Generatorene er dimensjonert for å lade batteriene under garnsett. Under hal vil fartøyet ha fulladet batteri, og kan kjøre på ren batteridrift i et par timer, forteller Hansvik.

Batteriet kan lades både under gange og med strøm fra land, når fartøyet ligger til kai. Enova har bidratt med 2,7 millioner kroner til utviklingen av den nye batterihybriden, som kutter fartøyets årlige CO2-utslipp med 200 tonn.

– Vi ønsker å bidra til at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som reduserer klimagassutslippene til sjøs. Lever båten opp til forventingene, tror vi mange vil følge etter, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Han mener Moen Marins BN 200 blir et viktig fartøy, som vil introdusere elektrisk drift i nye deler av fiskerinæringen.

– Fiskebåter har større begrensninger knyttet til plass om bord og vekt på utstyr enn for eksempel ferger og offshore, hvor batterier er tatt i bruk. At løsningene nå er gode nok til at de også kan tas i bruk av fiskere, viser at batterirevolusjonen til sjøs holder fram, mener Sivertsen.

Lønnsom miljøløsning

Under utviklingen av fartøyet har Moen Marin hatt stort fokus på å redusere det samlede energiforbruket. Varmen fra kjølevæsken til dieselmotorene brukes til oppvarming av innredning og ventilasjonsluft. Det har også vært fokus på å bruke elektrisk utstyr der dette er mulig. Båten blir blant annet utstyrt med elektriske thrustere fra MBH og elektrisk garngreier. I utviklingen av fremdriftssystemet, har Elmarin vært en viktig støttespiller. De leverer også komplett batteri hybrid fremdriftssystem inklusive tavler, frekvensomformere batteripakke og manøver -og kontrollsystem.

For rederen har den nye båten fordeler også utover lavere klimagassutslipp og reduserte drivstoffkostnader.

– Det har også vært en motivasjon for oss å redusere støyen om bord. Båten vil gå på batterier når vi fisker, produserer og ligger stille på feltet. Dette tror vi blir ufattelig bra, sier Øystein Angelsen.

Nøkkelinfo om BN 200:

Design: Marin Design
Lengde: 20,99 m
Bredde: 9 m
Drift: Garndrift
Fartsområde: Havfiske II
Fabrikk: Latech AS
Fart: Ca 10 knop.
Mannskap: 8 stk
Lasterom: Ca. 150 m3
Batteri hybrid fremdriftssystem: Elmarin AS
Generatorer: 2 stk Scania DI 13 – totalt 1000 hk / 850 kW
Hovedmotorer: 2 stk Asynkron – 2 x 325 kW
Gir: Heimdal – Twin input
Propell: Helseth FP
Batteri: Corvus – 270 kWh.
Sidepropell: MBH – 250 hk
Kraner: Triplex KN 10 og TMP 900 K