mLINK 2.0 – Den enkle veien til tilfredstilling av sikkerhetsforskriften - Moen Marin

Nyheter

mLINK 2.0 – Den enkle veien til tilfredstilling av sikkerhetsforskriften

I henhold til skipssikkerhetsloven har alle rederier plikt til å etablere, gjennomføre og videreutvikle et sikkerhetsstyringssystem tilpasset de aktivitetene rederiet driver. Dette gjelder nå også mindre fartøy som fiskefartøy og servicefartøy for oppdrett.

Hensikten med Sjøfartsdirektoratets innføring av sikkerhetsstyringsforskriften er å forebygge ulykker og uønskede hendelser.

Moen Marin AS, som leverandør av båter, både til oppdrettere, servicenæringen og yrkesfiskere, ønsker å gjøre oppfølgingen av denne forskriften lettere for eiere av disse segmentene. Siden 2016 har Moen Marin AS drevet utvikling av et web-basert hjelpeverktøy kalt mLINK. Dette verktøyet har fram til nå hatt moduler for digital dokumentkontroll, vedlikeholdsstyring og monitorering. «Som en konsekvens av innføringen av sikkerhetsforskriften har vi nå utviklet en ny modul i mLINK. mLINK Sikkerhet er en modul, som på en veldig brukervennlig og effektiv måte, ivaretar kravene i sikkerhetsforskriften. Dette inkluderer blant annet viktige elementer som risikostyring, kompetanse- og mannskapsoversikt» sier Eivind Furu Høydal, serviceingeniør og produkteier for mLINK.

«I tillegg til å utvikle en sikkerhetsmodul har vi det siste året lagt ned en betydelig innsats i å løfte mLINK og vi har nå kommet ut med mLINK 2.0. Vi ser at oppdrettsnæringen modnes raskt og behovet for digitalisering øker her som i andre industrier. Fundamentet som nå er lagt med mLINK 2.0 vil gjøre oss godt rustet til å videreutvikle mLINK for å ivareta fremtidens krav og en mer digital hverdag for oppdrettsnæringen,» avslutter Jan-Egil Wagnild servicesjef og ansvarlig for utvikling av ettermarked i Moen Marin AS.