Kvinnedagen i Moen Marin - Moen Marin

Nyheter

Kvinnedagen i Moen Marin

I dag feirer vi den internasjonale kvinnedagen, og alle de flotte kvinnene som jobber i Moen Marin.

Havbruksindustrien er historisk sett en svært mannsdominert bransje, men har de siste årene nådd en prosentandel på hele 20% kvinner, viser tall fra Fiskeridirektoratet.

Marita Refvik jobber i vår ettermarkedsavdeling, hvor hun representerer eneste kvinne:

«I Moen Marin føler jeg meg verdsatt av mine mannlige kollegaer som viser at de setter pris på meg som person og den jobben jeg utfører. Jeg har alltid jobbet i en mannsdominert næring og trives svært godt med det.»

Moen Marin blir stadig flere kvinner i selskapet – noe vi tror vil bidra til nye og spennende muligheter for fremtidig vekst. «Det siste året har vi økt den kvinnelige bemanningen betraktelig og jeg merker at dette slår positivt ut på trivselen hos alle rundt meg», sier Marita.

Vår CBDO, Mariell Ulla Toven, har også hatt stillinger i mannsdominerte yrker hele livet, og har trivdes godt med det:

«Flinke og hyggelige kollegaer er godt å ha uavhengig av kjønn, så vet vi også at mer mangfold i organisasjonen gir mer lønnsomme bedrifter.»

Som kvinne i lederstilling, understreker hun også viktigheten av nettopp det å ha kvinner i lederstillinger:

«Jeg har alltid hatt kvinnelige rollemodeller, og å være en synlig kvinnelig leder er avgjørende for å inspirere andre kvinner til å forfølge sine egne ambisjoner.»

Moen Marin fokuserer på morgendagens løsninger, og ønsker å gå foran som eksempel når det gjelder banebrytende endringer i bransjen. Der ønsker vi også å være når det gjelder likestilling av kjønn.

«Vi som selskap må også gå foran i bransjen og vise at vi mener alvor, og det siste året har vi fått fire dyktige kvinner på laget. Ved å være fremoverlent, kan vi tiltrekke flere kvinner til å utforske de mange spennende mulighetene som den maritime sektoren har å tilby», avslutter Mariell.

Vi som organisasjon ønsker å takke og hedre de fantastiske kvinnene som er en del av Moen Marin. Takk for at dere er en del av Moen Marin – dere er viktige for oss!

Med en stadig økende kvinneandel gir de et betydningsfullt bidrag, både sosialt og ikke minst faglig. Vi ser fram til å fortsette å vokse sammen, med mål om å gi enda flere kvinner en sentral plass i selskapet.

Gratulerer med dagen til alle kvinner – fra oss i Moen Marin