Kvalitetsstandarden følges til punkt og prikke - Moen Marin

Nyheter

Kvalitetsstandarden følges til punkt og prikke

I to år har Moen Marin Service jobbet målrettet med kvalitet i egne rekker. Nå har bedriften fått de aller beste skussmål for måten selskapet drives på.

Det er klart etter at Teknologisk Institutt (TI) har gjennomført en av revisjon Moen Marin Service og fornyet selskapets ISO-godkjenning – selve gullstandarden for miljø- og kvalitetsstyring i bedrifter.

– Moen Marin Service fremstår som godt organisert og veldrevet. Det er utarbeidet gode tiltaksplaner for oppfølging av ytre miljø og kvalitet. Endringer i lovverket blir fulgt opp på en god måte og betydningene av endringene blir vurdert og kommunisert i organisasjonen. Moen Marin Service kan fremvise positive resultater med tanke på reklamasjoner og kundetilfredshet, konkluderer TI i revisjonsrapporten.

Kvalitetssystemet er grunnmuren i virksomheten
For å sikre kvalitet i arbeidet har Moen Marin Service blant annet innført krav om prosjektperm på alle oppdrag av en viss størrelse. Her finner alle involverte en samlet og oppdatert oversikt over all dokumentasjon og sjekklister i forbindelse med gjennomføringen av arbeidet.

Det siste året har Moen Marin service økt inntektene med formidable 77 prosent. I vinter passerte selskapet 50 ansatte – en dobling sammenlignet med 2012. Internasjonale referanserammer og krav til ledelse og kvalitetsstyring er viktig for at selskapet skal innfri sine vekstambisjoner.

– For oss er kvalitetsarbeidet en vinn-vinn-situasjon. Som leverandør møtes vi stadig oftere med krav om kvalitetssikring. Sertifiseringen gjør at vi stiller sterkere i markedet, og at vi arbeider mer effektivt og miljøvennlig. Dette er også et gode for de ansatte, i og med at kvalitetssikringen gir en enklere og tryggere jobbsituasjon, sier personalsjef Marit Måøy Holm i Moen Marin Service.

Ingen avvik fra standarden
I 2014 startet Moen Marin Service arbeidet med å utvikle et kvalitetssikringssystem for bedriften. Året senere ble bedriften godkjent etter ISO-standardene for miljø- (ISO 14001) og kvalitetsstyring (9001).

Det ble ikke avdekket et eneste avvik i forbindelse med revisjonen.

– Det forteller meg at det er jobbet godt og målrettet med kvalitet i hele organisasjonen. Denne måten å jobbe på kan være med på å styrke konkurransekraften til hele regionen, sier Holm.