Vi har Norges beste kompetanse på arbeids- og servicebåter til oppdrettsnæringen - Moen Marin

Vi har Norges beste kompetanse på arbeids- og servicebåter til oppdrettsnæringen

– Stor innovasjonsvilje, høyt under taket, og et raust og godt arbeidsmiljø.

Slik oppsummerer Sindre Mathisen arbeidshverdagen hos Moen Marin. Siden studietiden har han hatt god kjennskap til båtprodusenten på Namdalskysten, og da muligheten bød seg for en stilling ved Trondheim-kontoret, måtte han slå til.

– Jeg er den som holder løpende kontakt med de ulike involverte aktørene som verft, underleverandører, design og kunde, og sørger for at det blir ferdig båt til slutt.

36-åringen fra Vadsø har en mastergrad i Marinteknikk fra NTNU, med spesialisering innen fiskeri og marine ressurser. Mathisen har jobbet flere år i oljebransjen, men hovedinteressen har hele tiden ligget på teknologi og innovasjon for fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Sindre Mathisen, prosjektleder i Moen Marin.

Som prosjektleder er han ansvarlig for å koordinere framdriften i nybygg – Fra tegnebrett til leveringsklar båt.

– Jeg er den som holder løpende kontakt med de ulike involverte aktørene som verft, underleverandører, design og kunde, og sørger for at det blir ferdig båt til slutt.

Prosjektlederen må ta mange beslutninger innenfor ulike temaer som for eksempel hvilke material, tekniske løsninger og interiørløsninger de skal gå for. Alt er gjennomtenkt ned til hver minste detalj og avgjørelser må ofte tas raskt. Heldigvis har man masse folk å spille på lag med, både i og utenfor Moen Marin, forteller Mathisen.

– Moen Marin er en spennende og artig plass å jobbe. Vi har Norges, kanskje verdens, beste kompetanse innenfor segmentet arbeids- og servicebåter til oppdrettsnæringen. Det er høyt under taket og det er alltid rom for å komme med innspill på nye måter å gjøre ting på, hvordan gjøre noe mer effektivt, smartere eller mer bærekraftig.