Hybrid - en investering i fremtiden - Moen Marin

Hybrid – en investering i fremtiden

Moen Marin satser på førsteklasses teknologi og fartøy rustet for fremtiden. Med en plug-in batterihybrid gjør du en investering i fremtiden. Fartøyet kan driftes med diesel-elektrisk eller batteri-elektrisk fremdrift, og batteriet kan lades fra landstrøm eller fra dieselgeneratoren.

Hvorfor er batterihybrid en investering i fremtiden?

 • Lavere miljøavtrykk
 • Reduserte drift- og vedlikeholdskostnader
 • Bedre driftssikkerhet
 • Bedre HMS-vilkår for alle som arbeider på og i nærheten av fartøyet med redusert støy, vibrasjoner, skadelige gasser og partikler
 • Større fleksibilitet for drift av annet utstyr om bord og på dekk
 • Bedre for fisken

Våre fartøy benytter førsteklasses batteriteknologi og har fokus på effektivitet, noe som gir:

 • Høyere driftsbesparelser
 • Robust og kompakt design
 • Vannkjølte batterimoduler som sikrer optimale og trygge levevilkår
 • Forventet levetid på 15 år ved riktig bruk
 • Hurtiglading fra 10% til 90% kapasitet på ca 30 minutter

En plug-in batterihybrid gir deg nok kraft til alle oppgaver

 • Kombinert batterieffekt og dieselgenerator gir mye tilgjengelig effekt
 • Kan gi effekt til feks not- og ringvasker, avlusningsutstyr, bløggeutstyr etc.
 • Lavere totale driftskostnader ved å utnytte allerede installert kraft
 • Bedre plass på dekk, bedre HMS og arbeidsmiljø

Lavere miljavtrykk – fra dag en

En NabCat1375 driftes typisk ca. 1.950 timer i året.
Med en batterihybrid fremdriftsløsning kan du redusere:

 • Dieselforbruket med ca. 10 000 liter pr år
 • Utslipp av Co2 ekvivalenter med ca. 142 tonn per år
 • I tillegg kommer reduserte utslipp av NOx og andre partikler som er skadelige for miljøet

Hybrid er god business

En NabCat 1375 med 1.950 driftstimer pr år vil ha totale drifts- og vedlikeholdskostnader på ca. 1 MNOK i året. Med Batterihydrid fremdrift har man en forventet besparelse på drifts- og vedlikeholdskostnader på ca. 820 000 NOK per år

Årlig forventede besparelser vil variere med driftsprofil for fartøyet. I beregningen nedenfor er det antatt en kostnad på 9,8 NOK per liter diesel og 1,4 NOK per kWh.

En lønnsom investering

 • Merkostnad ved batterihybrid fremdrift på en NabCat 1375 er på ca. 6 MNOK.
 • Denne økte investeringskostnaden kvalifiserer til støtte fra Enova. Enova støtter slike prosjekter med inntil 50% av merkostnaden. Investeringsstøtte på 43% vil gi netto merkostnad ved investering i batterihybrid fremdrift på ca. 3,42 MNOK.
 • Med årlige driftsbesparelsen på ca. 820 000 NOK pr år er nedbetalingstiden for tilleggsinvesteringen på ca. 4,2 år.
 • Beregnet levetidsgevinst på en batterihybrid vs. diesel (15 år) er på ca. 8,9 MNOK

Invester i en hybrid
– og invester i fremtiden!

En hybrid sparer miljøet for opptil 200 tonn CO2 i året. Dette tilsvarer utslipp fra ca 100 personbiler – hvert år!

God business handler om langsiktig tankegang og engasjement. Et fartøy har forventet levetid på ca 15 år, en hybrid er en lønnsom investering allerede etter ca 4 år. En hybrid vil dessuten redusere drifts- og vedlikeholdskostnader, helseskader og miljøavtrykk – dette fra og med dag en.

Ta kontakt for å høre hvilke hybride fartøy vi har for levering, eller for å skreddersy fartøyet som passer deres driftsprofil og operasjoner.