Her møter du oss: - Moen Marin

Nyheter

Her møter du oss:

OKTOBER 21
26 oktHavets døgn, Bodø
NOVEMBER 21
2-3 novProduktivitetskonferansen, Kristiansund
DESEMBER 21
30 nov -1 desTekmar, Trondheim
JANUAR 22
6-9 janEwos Nyttårskonferansen, Tromsø
20 janAqkva Konferansen, Bergen