Denne katamaranen blir klimanøytral når NRS har kjørt den i to måneder - Moen Marin

Nyheter

Denne katamaranen blir klimanøytral når NRS har kjørt den i to måneder

Moen Electric-katamaranen MS Edel kutter dieselforbruket med 60 prosent og reduserer service- og vedlikeholdsbehovet. Som en grønn bonus, er nybåten til Norway Royal Salmon (NRS) klimanøytral i løpet av to måneder.

I forbindelse med at NRS fikk sin første hybride oppdrettskatamaran overlevert under AquaNor, fortalte konserndirektør havbruk, Arve Olav Lervåg, om hvorfor de velger vekk den konvensjonelle dieselen til fordel for en båt som går på batteristrøm størsteparten av dagen. Det handler om miljø, helsegevinster for de ansatte og enda bedre fiskevelferd.

– I NRS er vi veldig stolte av å ha investert i vår første hybridbåt. Dette bedrer arbeidsmiljøet til dem som jobber om bord – de får nå en arbeidshverdag hvor det verken bråker eller soter. Vi tror også at en stillere båt vil føre til mindre stress for fisken, forklarte Lervåg på seminaret Den grønne bølgen, som ble arrangert på Britannia Hotell av Selfa og Moen Marin.

For Lervåg og NRS har hybridbåtens miljøgevinster som følge av vesentlig lavere dieselforbruk og mindre utslipp vært viktig for investeringsbeslutningen.

– I og med at vi velger en hybridløsning slipper vi også rekkeviddeangsten, sa Lervåg.

Et tallrikt publikum møtte opp da Moen Marin inviterte til seminaret Den grønne bølgen.

Bruken bedrer klimaregnskapet

Moen Electric-katamaranen MS Edel, som ble døpt ved kai på Skansen samme dag, reduserer dieselforbruket med 60 prosent. Utslipp av CO2 og NOX reduseres med 50-90 prosent. Det er ZEM AS som leverer de elektriske drivlinjene til Moen Marin. Administrerende direktør Egil Mollestad har jobbet med batteriløsninger siden norske elbilen Think ble utviklet.

– Jo flere timer de elektriske båtene går, jo bedre blir klimaregnestykket. Produksjonen av batteriet gjør at en båt som MS Edel får en negativ klimastart tilsvarende 32 tonn CO2. Men med en typisk drift av båten, der arbeidet ute på lokaliteten gjøres på batteridrift, er båten klimanøytral etter to måneder. Klarer man å erstatte all dieseldrift, er båten klimanøytral etter 34 dager, forklarer Mollestad.

Sparer penger og vedlikehold

For Arve Olav Lervåg og NRS er hybridløsningen lønnsom på flere måter.

– Batteriløsningen reduserer generatorbruken med mellom 50 og 90 prosent. I tillegg til å spare dieselkostnader, reduserer vi også service- og vedlikeholdskostnadene i forhold til et konvensjonelt fartøy, sier Lervåg.

Seniorrådgiver Merete Knain i Enova roser Moen Marin og Selfa for initiativet til det godt besøkte elbåt-seminaret under AquaNor.

– Vår oppgave er å bidra til at Norge når sine klimamål, gjennom å støtte investeringer i nye, klimavennlige løsninger. Moen Marin og Selfa er viktige pådrivere for elektrifisering og samarbeidspartnere som vi i Enova er avhengige av, sier Knain.

Kan påskynde det grønne skiftet

Enova har bidratt med støtte til NRS’ nye hybridkatamaran. Administrerende direktør Terje Andreassen er overbevist om at Moen Marin, med små justeringer og mer målrettet virkemiddelbruk fra myndighetenes side, kan påskynde elektrifiseringen av oppdrettsflåten.

– Vi trenger forutsigbare rammebetingelser og standardisering for økt tempo i oppskalering av elektrifiseringen av oppdrettsflåten. Teknologien er moden nok. Som landets største leverandør av oppdrettsfartøyer kan Moen Marin være en katalysator for et raskere grønt skifte i havbruksnæringen, om myndighetene virkelig ønsker det, sier Andreassen.