Delte gode SkaMik-erfaringer - Moen Marin

Nyheter

Delte gode SkaMik-erfaringer

Selskapene som har tatt i bruk versjon 1.5 av SkaMik melder om svært oppløftende resultater for avlusning og fiskehelse. Nylig inviterte Moen Marin til seminar for å utveksle erfaringer og presentere nye produkter.

Den mekaniske avluseren SkaMik utvikles og produseres av SkaMik AS, mens Moen Marin AS står for markedsføring og salg av enhetene. Siden lanseringen i 2014 er mer enn 1 million tonn laks avluset med SkaMik – helt uten bruk av medisiner eller kjemikalier. Med solide erfaringer fra operativ drift er det investert betydelige ressurser i å forbedre og videreutvikle avlusningsteknologien. På tampen av fjoråret lanserte SkaMik en oppgradert versjon av den mekaniske avluseren. Nylig møttes oppdrettere, produktutviklere og fiskehelsepersonell for å dele erfaringer.

– Vi tror at samarbeid og åpen dialog er veien å gå for å finne de beste ikke-medikamentelle avlusningsmetodene. Jeg er imponert over at oppdretterne møter opp for å dele resultater og erfaringer fra praktisk bruk av SkaMik 1.5, sier Ole E. Sørdahl, styreleder i SkaMik AS.

Dokumenterer elite-resultater
Så langt har blant annet Lerøy Midt, Ellingsen Seafood, Sinkeberg-Hansen, Alsaker Fjordbruk, Refsnes Laks og Brønnbåt Nord tatt i bruk siste SkaMik-versjon. Etter avlusning av mer enn 50 000 tonn laks, melder selskapene om svært oppløftende resultater:

  • 90 – 95 % effekt for alle lusestadier
  • Svært god fiskehelse (risttap, rødbuk, øyeskader)
  • 0,1 % dødelighet
  • Kort sulteperiode, lite tap av tilvekst

SkaMik 1.5 er endret og forbedret på en rekke områder. Nøkkelen til de gode resultatene er økt vannmengde, redusert trykk og et mer symmetrisk spylebilde.

– Selskapene som bruker SkaMik 1.5 har gjort en formidabel jobb med å dokumentere tilstanden før, under og etter behandling. Dette gir både oss og oppdretterne et solid kunnskapsgrunnlag, understreker Georg Nesset i Moen Marin.

Verktøykassen har blitt større
Nesset fastslår at både SkaMik og havbruksnæringen har kommet langt siden forrige SkaMik-seminar i 2016.

– Den ikke-medikamentelle verktøykassen har blitt større. Havbruksnæringen er helt avhengig av bedre teknologi og bedre metoder for å løse næringas største enkeltstående utfordring på en bærekraftig og skånsom måte. For å lykkes i framtida trenger oppdretterne helhetlige avlusningsstrategier, god behandlingskapasitet, oppdatert kunnskap, engasjement og de beste verktøyene. Vårt mål er å bidra til alt dette, og det gjør vi best ved å dele kunnskap og erfaringer med alle i næringen, sier Nesset.

– Vi er helt avhengig av et tett samspill med aktørene i næringa når vi videreutvikler produktene våre. Tilbakemeldingene vi får fra kunder og fiskehelsepersonell tar vi med oss i arbeidet med å utvikle morgendagens løsninger, legger Helge Brenderyen i SkaMik AS til.

Lanserer nye produkter i 2019
I løpet av seminaret presenterte SkaMik og Moen Marin også flere produktnyheter. I 2019 lanserer selskapene Wellfighter, et kompakt avlusningssystem for bruk i brønnbåt. Deltakerne fikk også se en ny rognkjeksutskiller, som løser problemet med å skille laks fra rognkjeks på en effektiv og skånsom måte. Moen Marin presenterte også et kombinert konsept bestående av SkaMik 1.5 og servicefartøyet NabWork 24.