Brønnbåt Nord AS velger SkaMik 1.5 - Moen Marin

Nyheter

Brønnbåt Nord AS velger SkaMik 1.5

Brønnbåt Nord AS installerer SkaMik også på sitt andre fartøy. Brønnbåten LIFJELL blir viktig i lusebekjempelsen for oppdrettere i sør-Troms som produserte laks for mer enn 1,2 milliarder kroner i fjor.

Oppdrettere og brønnbåtselskaper langs Norskekysten har siden lanseringen i 2014 investert i effektive, ikke-medikamentelle avlusingssystemer som SkaMik. Brønnbåt Nord AS har nå inngått avtale med Moen Marin AS om installasjon av andregenerasjon SkaMik (SkaMik 1.5) om bord i LIFJELL. Administrasjonsleder Per Harald Olsen har benyttet teknologien over tid.

Gode erfaringer

– Vi har gode erfaringer med bruk av SkaMik på brønnbåten GROTANGER, som går i kontrakt for Ellingsen Seafood. SkaMik har vist seg som et effektivt avlusingsverktøy. Når vi så behovet for å montere avlusingsutstyr på LIFJELL, ønsket vi å investere i utstyr vi har god erfaring med og som vi vet tar vare på verdiene og får jobben gjort på en tilfredsstillende måte, sier Olsen.

Brønnbåten LIFJELL går primært i oppdrag for oppdrettsselskapene som også er medeiere i Brønnbåt Nord AS: Salaks AS, Gratanglaks og Kleiva fiskefarm AS. Disse tre produserte i 2016 oppdrettslaks for om lag 1,2 milliarder kroner, og var med på å etablere brønnbåtselskapet i 2015.

Bedre fiskevelferd

Helge Brendryen i Moen Marin AS skal ha ansvar for installasjonen av SkaMik 1.5 på LIFJELL. Andregenerasjon maskin er videreutviklet på flere områder:

  • Spylebildet er endret
  • Spyletrykket er redusert
  • Vannmengden er økt

– Ombygging av spylekamre, lavere spyletrykk, ny konfigurasjon av dyser og økt vannmengde øker fiskevelferden og gir en enda jevnere behandlingseffekt. På SkaMik 1.5 har operatøren full kontroll over vanntrykket, sier Brendryen.

Over 50 merder er behandlet med SkaMik 1.5. Resultatene viser at den gjennomsnittlige avlusingseffekten ligger over 90 prosent, og ingen forøket dødelighet.

FAKTA: Resultater fra avlusning med SkaMik 1.5

Volum Antall fisk Vekt (gj.snitt) Bev. liten lus Bev. stor lus Kjønnsm.
Merd 1 630 tonn 131 000 4,8 kg 95 % 95 % 93 %
Merd 2 700 tonn 194 000 3,6 kg 91 % 85 % 95 %

Umiddelbar avlusing, gj. snitt effekt. Kilde: Lerøy Midt, avlusing SkaMik 1.5, Fætten 19. – 25. juni.

Kapasitet og fleksibilitet

SkaMik 1.5 har samme høye kapasitet og fleksibilitet som tidligere. SkaMik 1.5 har ingen begrensninger i forhold til størrelse på fisk, og en kapasitet på 100 tonn i timen per modul. Har du plass til flere, øker kapasiteten med 100 t/time for hver modul.

– Mange av våre SkaMik-kunder oppgraderer nå til den nye 1.5-versjonen, sier Brendryen.