«Berget» 9.100 tonn laks med SkaMik - Moen Marin

Nyheter

«Berget» 9.100 tonn laks med SkaMik

Suksess med SkaMik holdt to millioner laks på så lave lusenivå at forsert utslakting aldri ble et tema.

Dermed kunne SinkabergHansen opprettholde sin produksjon av i alt 9.100 tonn gjennom sist høst og inn i 2016 – med tilhørende sysselsetting og positive ringvirkninger.

– God effekt ved mekanisk avlusing bidro til at nær to millioner laks kunne røktes som planlagt. I en generelt meget krevende situasjon, sikret SkaMik vår planlagte drift. Det først ved ulike lokaliteter, og dernest virksomheten ved slakteriet og fabrikken langt inn i året 2016.

Det melder nestleder Svein-Gustav Sinkaberg i selskapet med anlegg både i Ytre Namdal og på Sør-Helgeland. Spesielt på lokaliteter sør og vest i Vikna var utfordringen med lus betydelig i fjor.

SinkabergHansen takker det regionalt utviklede og produserte utstyret for mekanisk avlusing for at de kunne beholde den aktuelle biomassen i sjøen som planlagt. Det med naturlig nok stor betydning for mange av de om lag 180 ansatte i selskapet.

Hyppig kjøring, god velferd

Både i fjor sommer og ut over høsten var det nødvendig med jevnlig kjøring av SkaMik installert på en egen flåte for å holde kontroll over situasjonen.

– Selv om det i den mest hektiske perioden ut ble gjennomført operasjoner relativt hyppig, har vi dokumentasjon på at det ikke var merkbar forskjell i velferden hos laksen som ble tatt under behandling i SkaMik og annen fisk, melder Svein-Gustav Sinkaberg.

Totalt behandlet SinkabergHansen i 2015 nær 56.000 tonn av sin fisk i SkaMik. Det med gjennomgående svært gode resultat målt i avgjørende forhold: Effektivitet, restitusjon og appetitt.

Daglig leder i Moen Marin, Terje Andreassen, sier erfaringer og resultat hos oppdretter SinkabergHansen samsvarer godt med øvrige tilbakemeldinger fra næringa.  Moen Marin AS har salgs- og produksjonsansvaret for SkaMik.

– I takt med resultatene som legges fram, merker vi økt interesse for SkaMik. Hos Moen Marin er vi trygge på kvalitetene i denne miljøvennlige og mekaniske løsningen, sier Andreassen som opplyser at det så langt er levert 17 maskiner.

Oppgradert til årets sesong

Foran årets «sesong» har SinkabergHansen investert i en ny flåte, samt oppgradert sitt oppsett SkaMik-maskiner. Det for ytterligere mer effektiv behandling; av både egen laks og aktører som selskapet samarbeider med på kysten av Nord-Trøndelag.

Selskapet har videre en engasjert en lokal aktør, Fisheraquaservice AS, til permanent å bemanne flåten. Det for å sikre kompetanse og effektiv drift av den modifiserte flåten.

– På sørsida av Vikna blir det med stigende sjøtemperatur og fortsatt behov for mekanisk avlusing. I dag er vi optimister for den kommende sommersesongen med stigende sjøtemperatur og tilhørende lusepress, sier Svein-Gustav Sinkaberg.