Webinar: Avlusning med SkaMik 1.5 - dokumentasjon av fiskevelferd, atferd og effekt ved behandling med SkaMik 1.5 - Moen Marin

Nyheter

Webinar: Avlusning med SkaMik 1.5 – dokumentasjon av fiskevelferd, atferd og effekt ved behandling med SkaMik 1.5

Webinaret blir holdt av veterinæren Aoife Westgård, Aqua Kompetanse.

 • Oppstart: tirsdag 16.6.2020 – kl. 09:00
 • Webinaret varer ca. 1 time og det vil være åpent for spørsmål i etterkant
 • Begrenset antall plasser
 • Lenke til webinaret sendes på e-post ca 1 time før oppstart

Innhold:

 • Gjennomgang av resultater fra rapporten «Dokumentasjon av fiskevelferd, atferd og effekt ved behandling med SkaMik»* av Westgård et al. vil bli presentert, herunder:
  • konkrete tall for dødelighet og appetitt/fôring før og etter behandling SkaMik 
  • lusetall og effektprosenter 
  • forekomst av akutte skader, fiskens tilstand 2 uker etter behandling og stressrespons ifm. behandling
  • atferdsregistreringer 
 • Bruk av SkaMik i en helhetlig lusestrategi
 • Bruk av SkaMik i situsjoner med helsemessige utfordringer (f.eks. nedsatt hjerte- og gjellehelse)

*I prosjektet ble det brukt ressurser på blodkjemi, histologi og tett oppfølging fra veterinær, noe som skiller seg fra arbeidet som tidligere er gjort for andre ikke-medikamentelle metoder.

Påmelding: