Styrker kompetansen og kapasiteten - Moen Marin

Nyheter

Styrker kompetansen og kapasiteten

Landets ledende leverandør av servicefartøyer til havbruksnæringen har styrket sitt tekniske team. Det gir økt trygghet for kundene. Samtidig ruster Moen Marin AS seg for å være med på den videre teknologiutviklingen i havbruksnæringen.

Moen Marin AS har levert over 80 NabCat katamaraner og en rekke ettskrogs arbeidsbåter til oppdretts- og serviceselskaper både i inn- og utland. Posisjonen som landets ledende leverandør av servicefartøyer stiller krav kapasitet og kvalitet i oppfølgingen av selskapets kunder. I løpet av det siste året har Moen Marin AS derfor utvidet sin stab av dyktige prosjektledere og prosjektingeniører, samt etablert en egen satsing på ettermarked, service og support.

– Aktiviteten og produksjonen har vært stor over tid. Vi har vært, og ønsker å være en solid leverandør også framover. Derfor er det strategisk viktig for oss å bygge mer kapasitet og kompetanse i egen organisasjon, sier daglig leder Terje Andreassen.

I 2017 lanserer Moen Marin også et web-basert system, Moen Link/mLink, for dokumentasjon og vedlikehold.

– Dokumentasjons- og vedlikeholdsprogrammet mLink er en del av vår satsing på kompetanse og kundeoppfølging. mLink gjøres tilgjengelig både for Moen-båter og andre fartøy i markedet, opplyser teknisk sjef Torfinn Hansvik.

Sterkt teknisk team

I løpet av kort tid er Moen Marin AS sin tekniske avdeling utvidet med flere prosjektledere, prosjektingeniører og en dedikert servicesjef:

Arnt Erik Tronvold, servicesjef
Med snart 100 arbeidsbåter levert til havbruksnæringen, har servicesjef Arnt Erik ansvar for oppfølging av ettermarked og support på Moen Marin AS sine leveranser. Arnt Erik er utdannet maskiningeniør. Han kommer fra jobb hos Axess, hvor han har vært sakkyndig og prosjektleder for en rekke drillingselskaper. Tronvold har også erfaring som konstruktør og feltingeniør fra Rainpower Technology. Med sin brede erfaring står Arnt Erik parat til å hjelpe Moen Marin sine kunder gjennom båtens livsløp.

Magnus Sylte, prosjektleder
Magnus er utdannet maskiningeniør og startet sin yrkeskarriere ved CERNs partikkelakselerator Large Hadron Collider i Sveits. Før Magnus ble en del av Moens tekniske team jobbet han seks år for inspeksjons- og analyseselskapet Axess. Som kundeansvarlig, prosjektleder og teknisk kontrollør i Axess er han vant med å være tett på kundene, samtidig som han har god erfaring med tekniske løsninger innen hydraulikk, styringssystemer, overflatebehandling og gir/motor. Han er også sertifisert av Sjøfartsdirektoratet som kontrollør av marine kraner. Magnus er ivrig og nøyaktig, noe Moen Marin sine kunder allerede har merket seg.

Geir B. Johansen, prosjektleder
Geir er sivilingeniør innen materialteknologi, men har også kurs i prosjektledelse fra DNV. Han kom til Moen Marin AS med solid erfaring med skipsbygging fra Bergen Group Fosen/NorYards Fosen. Der har han vært både prosjektleder engineering for nybygg og senioringeniør med ansvar for modellering og analyse, styrkeberegning, tegning og prosjektering. Geir har stort engasjement, er strukturert og har stå-på-vilje som kommer Moen Marin sine kunder til gode.

Jan Tore Ysland, prosjektleder
Jan Tore er utdannet ingeniør innen både maskin og marin teknikk, i tillegg til å være høyskolekandidat innen bedriftsøkonomi. Gjennom sine tidligere jobber som designingeniør ved Bergen Group Ship Design og som prosjektingeniør ved Bergen Group Fosen har han bred erfaring fra både design og oppfølging av nybygg.  Moen Marin sine kunder drar nå god nytte av Jan Tore sin brede kompetanse og erfaring, samt hans kompetanse innen økonomi.

Einar Biørn-Hansen, prosjektingeniør
Einar er fra Sandnes i Rogaland og har med seg en master i marinteknikk med fordypning i hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk fra NTNU. I Moen Marin har Einar hovedansvar for prosjektering av nye prosjekter, i tillegg til en del teknisk oppfølging av pågående prosjekter. Med sin positive innstilling til nye problemstillinger gyver han løs på alle utfordringer med pågangsmot og løsningsvilje.

Vegar Livik, prosjektingeniør
Etter noen år ved Relacom i Trondheim er Vegar nå ansatt som prosjektingeniør elektro i Moen Marin. Elektroingeniøren har hovedansvaret for at alle el-installasjoner om bord i Moen-båtene følger selskapets egne kvalitetskriterier, så vel som norske standarder og regelverk. Vegar jobber også med energieffektiviserende tiltak og løsninger på framtidens Moen-båter. Moen Marin utvikler nå med dette egen inhouse kompetanse innen elektriske og elektroniske løsninger og styrker således kompetansen betraktelig. Vegar er med sin framoverlente holdning rette mann for dette.

Odd Arne Kongensøy, servicetekniker
Med over 30 års erfaring fra skipsverft og nesten 10 års erfaring som sjømann har Odd Arne bred maritime kompetanse. Han har vært sveiser, arbeidsleder, maskinist og inspektør, blant mange andre oppgaver. Som servicetekniker i Moen Marin har han ansvar for siste klargjøring av alle våre nybygg, samt teknisk oppfølging og support av våre leverte bygg sammen med servicesjef Arnt Erik. Odd Arne er med sitt gode humør og stå på vilje et hyggelig møte for Moen Marin sine kunder.

Torfinn Hansvik, teknisk sjef
Teknisk avdeling i Moen Marin AS ledes av Torfinn, som er utdannet sivilingeniør innen marinteknikk og har årsstudium i økonomi. Han har 10 års erfaring fra bransjen, og i tillegg har Torfinn lang og variert erfaring fra salg, markedsføring, økonomi og ulike produksjonsbedrifter. Torfinn har også i tidligere jobber hatt ansvar innen prosjektstyring og personell-ledelse, og har gjennom sin framoverlente holdning bidratt til at teknisk avdeling i Moen Marin er proaktive og serviceinnstilte. Moen Marin sine kunder møter også Torfinn aktivt i forbindelse med salgsaktiviteter og nye prosjekter.

Trygghet og skreddersøm
– Kompetansen og kapasiteten vi nå har, gir trygghet i forhold til produksjon og oppfølging i Moen Marin AS. Samtidig gir den oss en mulighet til i større grad å spesialtilpasse og utvikle nye, skreddersydde – og kanskje større – fartøyer sammen med kunden. Med de utviklingsprosjektene som nå lanseres i havbruksnæringen, blir det også behov for nye løsninger for servicefartøyer, sier Torfinn.

Fortsatt høy etterspørsel
Moen Marin har pr i dag totalt 21 nybygg under bygging, samt en rekke nye spennende prosjekter under oppseiling.