Spyler 200 tonn fisk lusefri hver time - Moen Marin

Nyheter

Spyler 200 tonn fisk lusefri hver time

SkaMik har løst kapasitetsutfordringene knyttet til mekanisk avlusing. Flere oppdrettsgiganter velger kapasiteter på 200 tonn i timen.

SkaMik er en allerede godt utprøvd metode for medikamentfri avlusing, og har vært en viktig bidragsyter til SinkabergHansens suksessrike lusestrategi. Fra enkelte hold er det imidlertid blitt hevdet at mekanisk avlusing har for liten kapasitet. Dette har SkaMik løst gjennom å parallellkoble avlusingsenhetene. I prinsippet er det dermed ingen begrensninger på kapasiteten.

Flere vil være forberedt

– Vi ser at stadig flere nå velger doble løsninger med kapasitet til å avluse opptil 200 tonn fisk i timen. SkaMik er et verktøy designet for å forebygge høye lusenivåer. Det er derfor viktig å komme i gang med behandlingen før lusa blir kjønnsmoden. Jo tidligere du tar i bruk SkaMik, jo bedre blir resultatet.

Det sier Helge Brendryen i Moen Marin AS. Han har hatt ansvar for salg av SkaMik og kundeoppfølging. Oppdrettere som har tatt teknologien i bruk rapporterer om 85-95 prosent effekt. I alt er 12 SkaMik-anlegg satt i drift langs Norskekysten, blant annet hos store aktører som SinkabergHansen, Alsaker og Salmar som begge har valgt 200 tonns kapasitet. Flere anlegg er under produksjon og montering, og Brendryen opplever at etterspørselen fortsatt øker.

– Resultatene, kapasiteten og fleksibiliteten har gjort mange nysgjerrige. Og stadig flere ser med interesse på mulighetene som SkaMik gir til å holde lusenivåene nede allerede fra start, mener Brendryen.

Raskt og skånsomt

Fiskehelseansvarlige i oppdrettsselskapene mener SkaMik er svært skånsom for fisken. Slimlaget til fisken er nærmest uberørt av den superraske avlusingen. Fra fisken tas opp av merden til den er tilbake, tar det bare 20 sekunder. Da har den vært gjennom en tretrinnsbehandling:

  1. Spylekammer
  2. Børstekammer
  3. Etterspyling

– Den korte behandlingstiden kombinert med stor kapasitet gjør at du reduserer problemer med trenging og andre stressorer, sier Brendryen.

Alt vann, både fra pumper og avlusingskammer, går gjennom et trommelfilter hvor lusa fanges opp. Parasitten samles opp i egne lusposer, avlives på stedet og tas med til land hvor den ensileres. SkaMik er for øvrig utstyrt med uttak for leppefisk på avsileren.