SHM Dekksutstyr - Moen Marin

Nyheter

SHM Dekksutstyr

Nye og skjerpede krav til dekksutstyr fra 1. januar 2015

Nærings- og fiskeridepartementet har fra 1. januar 2015 skjerpet kravene til dekksutstyr på mindre lasteskip, som et ledd i styrking av sikkerheten for de som jobber om bord.

Ny totalpakke klar

SHM Maritime AS i Molde og Moen Marin AS introduserer en ny standard for sikrere arbeidsdekk for oppdrettsbåter og servicefartøy til oppdrettsnæringen. Dekksutstyret er konstruert i henhold til Sjøfartsdirektoratets nye forskrifter: FOR-2014-12-19-1853, FOR-1992-09-15-695, samt etter øvrige anerkjente standarder og retningslinjer. SHM Maritime og Moen Marin samarbeider om markedsføring og salg av produktene.

Mer info under fanen BROSJYRER / SHM Dekksutstyr (NO)