Nytt konsept med "Vibeke Cathrin" - Moen Marin

Nyheter

Nytt konsept med «Vibeke Cathrin»

– Etter 25 år på sjøen vet jeg hvor på båten det er minst bevegelse når det blåser. Mitt ønske var derfor en ny båt med rorhus og mannskapsfunksjoner der hvor båten har minst utslag i dårlig vær.

Det sa fiskebåtreder Martin Solhaug like før han kastet loss fra Moen Marin AS, med kurs for heimstadshavn i Fredvang i Lofoten natt til lørdag. Byggenummer 70 fra verftet på Kolvereid er utrustet for garn og line, og har en kostnadsramme på 13 millioner kroner.

– Nå bærer det ut på feltene for å fange kvotene våre på 250 tonn torsk, 300 tonn hyse, 100 tonn sei, 15 tonn blåkveite og 3-4 tonn kongekrabbe. I tillegg kan vi ro på Øst-Finmark en 4-5 uker for å delta på fritt fiske, hvis vi ikke fyller ordinære kvoter, hevder reder Solhaug.

Komfortabel

«Vibeke Cathrin» er utrustet for en bestetning på fire, mens båten i tillegg sysselsetter 7-8 egnere på land under linefisket.

– Vi har inntrykk av at båten etter testkjøring på Kolvereid fungerer meget godt. Vi er i tillegg blitt tatt godt imot ved Moen Marin. Da vi startet planleggingen av båten tok vi for oss en eksisterende 50-foting fra Kolvereid-baserte Marin Design AS. Jeg hadde mine spesielle ønsker for arrangementet om bord, og jeg fikk en skrddersydd båt ut fra erfaring etter mange år på sjøen. Vi tilbringer veldig mye av vår tid ute på havet og da er det viktig å gjøre tilværelsen så komfortabel som mulig. Mitt ønske var at rorhuset ble trukket bakover og lugarene plassert omtrent midtskips. Vi jobber hardt om bord og da er det om å gjøre å få sove når vi har muligheten til det, mener Solhaug.

Gulvvarme

Det nye designet med endret arrangement og rorhuset trukket akter har vakt en del oppmerksomhet i fiskerkretser. «Vibeke Cathrin» er blitt en rommelig og komfortabel båt innenfor kvotegrensa for 15-metringen. Tilveksten til fiskerimiljøet i Fredvang er på 14,99 x 6,30 meter. Det er lagt inn varme i gulv både i bysse, messe og rorhus. Båten er utstyrt med fire lugarer, med tilsammen seks køyplasser. Flatskjerm på lugarene, to messer og en velutstyrt bysse. Det er to toalett og en dusj ombord. Alt tenkelig moderne utstyr er montert både på dekk og i rorhuset.

– Vi har samtidig oppnådd å få stor og god dekksplass med det nye designet, understreker reder Martin Solhaug.

Robust utstyr

Med Deutz hovedmotor på 514 hk og Finnøy gear og propell gjør båten 10,6 knop. Den har en baugtruster på 80 hk og to Perkins hjelpemotorer som tilsammen produserer ca 75 kVA. Navigasjonsutstyret er fra Navy og hydraulisk utstyr fra Lorentzen. Båten har videre montert en Maydam TMP 700K dekkskran, ifølge de tekniske spesifikasjonene til «Vibeke Cathrin».