Nordmenn ruster seg til kamp mot lakselus på de britiske øyer - Moen Marin

Nyheter

Nordmenn ruster seg til kamp mot lakselus på de britiske øyer

Nyetablerte Green Sealice Solutions skal levere ikke-medikamentell avlusning til skotske oppdrettere.

Green Sealice Solutions er et resultat av partnerskapet mellom gründerne Frode Ramvik og Ole Helge Limann, SkaMik, Moen Marin og rederiet Gull Service. Nå starter selskapet arbeidet med å rigge servicefartøyet «Deck Hauler» med ikke-medikamentell avlusningsteknologi fra SkaMik. I løpet av de neste to ukene gjennomfører selskapet fullskalatester med båt, mannskap og to SkaMik-enheter.

Samtidig er selskapet i dialog med flere skotske oppdrettere. Målet er å levere avlusningstjenester i Skottland fra sommeren av. Fram til da gjør selskapet båt og utstyr tilgjengelig for det norske spot-markedet.

– Responsen fra markedet har vært veldig oppløftende. I dag er avlusningskapasiteten i Skottland for lav. Samtidig vokser etterspørselen etter ikke-medikamentelle metoder for å bekjempe lakselusa kraftig. Det åpner for aktører som er villige til å satse, sier Frode Ramvik.

Jakt på kompetanse
Ramvik er grunnlegger og daglig leder i Green Sealice Solutions. Han har omfattende erfaring med avlusningsoperasjoner i Norge og Skottland, blant annet i Norsk Fisketransport.

– I etableringsfasen har vi jaktet på samarbeidspartnere som gir oss nødvendig tyngde, kompetanse, teknologi og tonnasje for å lykkes, sier Ramvik.

Jakten har resultert i partnerskapet med rederiet Gull Service og SkaMik. Sistnevnte står bak avlusingsteknologien som skal benyttes i Skottland. SkaMik går også inn som medeier i Green Sealice Solutions.

– Målet er å tilby skotske oppdrettere effektiv og skånsom avlusning. Det får vi med SkaMik, som kan vise til svært gode resultater i Norge på både kapasitet, fiskevelferd og avlusningseffekt. SkaMik er dessuten enkel å dimensjonere ut fra sesongvariasjoner, sier Ramvik.

Bredt spekter

En rekke skotske oppdrettere er i ferd med å relokalisere sine sjølokaliteter. Dette åpner for et bredt spekter av servicetjenester, mener Ramvik.

– Oppdretterne vil ha multifartøyer framfor spesialfartøyer. Derfor er jeg glad for at Gull Service og «Deck Hauler» er med på samarbeidet, sier Ramvik.

SkaMik 1.5 ble lansert på tampen av 2017. Lerøy Midt, Alsaker Fjordbruk, Oppdretternes Miljøservice, Sinkaberg-Hansen, Ellingsen Seafood og Brønnbåt Nord er blant havbruksaktørene som har tatt i bruk den oppgraderte versjonen av avluseren. Avlusningsteknologien selges gjennom Moen Marin, som også er inne på eiersiden i SkaMik.

– Vi er svært glade for tilliten vi blir vist, både fra norske og skotske oppdrettere. Resultatene vi oppnår er en konsekvens av det nære samarbeidet vi har hatt med dyktige oppdrettere i Norge. Samarbeidet med Green Sealice Solutions gir oss en ny plattform for samarbeid og erfaringsutveksling. Dessuten åpner det et nytt og svært interessant marked for oss, sier Geir Skarstad, daglig leder i SkaMik.

  • Geir Skarstad, daglig leder i SkaMik AS, tlf 99536639
  • Frode Ramvik, daglig leder i Green Sealice Solutions AS, tlf 45607019
  • Lars Ivar Viken Elvertrø, Produktansvarlig Salg, Moen Marin AS, tlf 40238823

Saken kan leses på ilaks