Moen Marin lanserer nytt vedlikeholdssystem for havbruksnæringen - Moen Marin

Nyheter

Moen Marin lanserer nytt vedlikeholdssystem for havbruksnæringen

Med mLink skal Moen Marin sørge for bedre oversikt og økt effektivitet i havbruksflåten.

Moen Marin er blant landets ledende leverandører av fartøyer til norske oppdretts- og serviceselskaper. Nå satser det tradisjonsrike selskapet knallhardt på oppfølging av kundene. Moen Marin har derfor styrket sitt tekniske team betydelig.

Nå lanserer selskapet også mLink, et helt nytt vedlikeholdssystem skreddersydd for norske oppdretts- og serviceaktører. Systemet er tilpasset teknisk drift av alle fartøy i havbruksflåten, uavhengig av hvem som har bygget båtene. Foruten å lansere et nytt og intuitivt grensesnitt, stiller Moen Marin med hele sitt tekniske team for å sørge for god og forutsigbar driftsoppfølging.

Effektiviserer vedlikeholdet
– I løpet av de senere årene har oppdrettsflåten vokst og gjennomgått en voldsom modernisering. Det er gledelig, men stiller også krav til at rederne har kontroll på flåten. mLink effektiviserer og forenkler vedlikeholdsoppgavene, samtidig som systemet tilfredsstiller regelverket, sier servicesjef Arnt Erik Tronvold i Moen Marin.

mLink er 100 prosent norskspråklig, og er tilgjengelig på PC og som app på mobil og nettbrett. Det ryddige grensesnittet gjør det enkelt å holde oversikt over båter, utstyr og vedlikeholdsoppgaver.

– Ved å synliggjøre utstyrets tilstand overfører vi dessuten ansvar og eierskap til brukerne. Du kan enkelt sette i gang og kvittere ut vedlikeholdstiltak via mobilen. Rutinene er utviklet av kompetansen i Moen Marin. Du slipper dermed jobben med å etablere og kvalitetssikre rutiner for vedlikehold, sier Tronvold.

Gjør kompetansen bak systemene tilgjengelig for brukerne
Teknisk sjef Torfinn Hansvik understreker at lanseringen er en direkte konsekvens av Moen Marins kunnskapssatsing i det tekniske teamet.

– Menneskene er vel så viktig som selve programvaren. Gjennom mLink tilbyr vi i tillegg et kompetent team som kan svare på spørsmål, håndtere vedlikeholdsoppgaver, planlegge inspeksjoner og utføre rapportering. Vi vet at dette er noe som stjeler tid og driver kostnadene for den tekniske driften av havbruksflåten. Ved å gjøre vedlikeholdsarbeidet og de rutinemessige oppgavene enklere bidrar vi til optimalisert drift, noe som i neste omgang har en klar og positiv effekt på kostnadene, sier Hansvik

Samler alle data i ett system
mLink overvåker og henter sanntidsdata direkte fra fartøyet. Standardløsningen inkluderer alle driftsdata, alarmer, nivåer samt posisjon.

mLink lanseres 20. mars. Allerede før lansering har det første rederiet inngått en totalavtale som omfatter vedlikeholdssystemet, overvåkning og regelmessig oppfølging i form av rapportering og tilstandskontroll.

– Et slikt system har vært etterspurt blant våre kunder. Vi ønsker å ta en enda sterkere posisjon i markedet. Derfor styrker vi kapasiteten på oppfølging av kundene. Det gjør vi både i form av vår tekniske stab og lanseringen av nye og intuitive systemer, oppsummerer Tronvold